Приклад звіту з аналітичної практики (ОПП 2020)
 
Виробнича практика (приклад звіту)
 
Приклад звіту з комплексної практики з фаху
 
Звіт з ознайомчої практики (ОПП 2017, ОПП 2018)
 
Звіт з навчальної практики (ОПП 2017, ОПП 2018)
 

Типова угода (шаблон)

Типова угода (зразок)

Щоденник практики

Корисні посилання

  1. Аналітично-практичний портал з інновацій – Режим доступу: http://www.innovations.com.ua/
  2. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
  3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua
  4. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua
  5. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua
  6. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
  7. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
  8. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua
  9. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua
  10. Річна фінансова звітність підприємств [Електронний ресурс] / Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Офіційний сайт. – Режим доступу: http:// www.smida.gov.ua/