Індивідуальна освітня траєкторія здобувача

Індивідуальний навчальний план (шаблон)

Індивідуальний навчальний план (зразок оформлення)

Порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти у КрНУ

Коригування індивідуальної освітньої траєкторії

Заяви здобувачів

Попередній розподіл між студентами складової навчального плану «Дисципліни вільного вибору» освітнього ступеня бакалавра

Індивідуальний план (1 курс, Білокінь Д. Ю.)

Індивідуальний план (2 курс, Савєлова А.Д.)

Індивідуальний план (4 курс, Лига Д.Л.)

Індивідуальний план (3 курс, Чеголя К.Ю.)

Індивідуальний план (3 курс, Колісник А.О.)

Індивідуальний план (3 курс, Марченко Є.Г.)

Індивідуальний план (3 курс, Коробка В.С.)