Зведена інформація про викладачів освітньо-професійна програма «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка (2020 рік прийому)

Мовна підготовка, рівень В2 (Маслак О.І.)

Мовна підготовка, диплом перекладача (Скрипнюк К.О.)

Мовна підготовка, диплом перекладача (Яковенко Я.Ю.)

Certificate of accomplishment majoring in International Economisc for successful defense of Specialist`s degree project in English (Яковенко Я.Ю.)

Участь у програмах розмовної англійської від MGI Яковенко Я.Ю. (20102011, 2014, 2016, 2018)

Мовна підготовка, диплом перекладача (Заніздра (Шабуніна) В.В.)

Мовна підготовка, рівень B2 (Почтовюк А.Б.)

Мовна підготовка, рівень B2 (Пряхіна К.А.)

Мовна підготовка, рівень В2 (Труніна І.М.)

Мовна підготовка, рівень B2 (Дружиніна В.В.)

Мовна підготовка, рівень B2 (Буряк Є.В.)