Про реалізацію принципу інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності у КрНУ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)
 
 
 
 
 
Пріоритетними напрямами розвитоку міжнародного співробітництва кафедри економіки є:
 
налагодження співпраці із зарубіжними ЗВО з метою залучення викладачів та здобувачів кафедри до виконання спільних міжнародних наукових проектів;
формування спільних наукових програм для отримання грантів на проведення наукових досліджень;
 
забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових конференціях в Україні та поза її межами;
 
стажування аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників у зарубіжних університетах в рамках Erasmus+, програми імені Жана Моне;
 
обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними закладами вищої освіти в рамках реалізації програм спільного та подвійного дипломування;
 
робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ЗВО близького і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання.