З 2017 року за ініціативи та на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) в Україні проводяться Міжнародні конкурси студентських наукових робіт за різними спеціальностями.

Метою конкурсу є активізація процесів інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Кафедра економіки активно працює у цьому напрямку, проводячи на своїй базі секцію Економіки Міжнародного конкурсу.

Конкурс проводиться за наступними спеціальностями:

073 «Менеджмент»;

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

051 «Економіка»

з наступними спеціалізаціями:

  • «Економіка та управління підприємствами»;
  • «Економіка та управління національним господарством»;
  • «Економіка та управління бізнесом»»
  • «Міжнародна економіка»;

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

101 «Екологія»;

274 «Автомобільний транспорт»;

275 «Транспортні технології».

У Конкурсі можуть брати участь до трьох наукових робіт за кожною спеціальністю або спеціалізацією від одного вищого навчального закладу.

Конкурс проводиться у два тури:

  • перший – у березні – квітні 2021 року;
  • другий – у травні – червні 2021 року у КрНУ.

Перший тур Конкурсу проходить у вищому навчальному закладі з метою відбору кращих наукових робіт для участі в другому турі Конкурсу.

Термін подання робіт на ІІ-й тур Конкурсу – до 01 травня 2021 р.

Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час науково-практичної скайп-конференції у травні 2021 року.

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за окремими спеціальностями (див. електронну версію http://krnukonkurs.kdu.edu.ua).

На Конкурс подаються самостійно підготовлені студентами наукові роботи (не більше двох авторів), які є пріоритетними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності.

Текст роботи і супровідні документи подаються національною та англійською мовами.

 

Конкурсні роботи необхідно зареєструвати на сайті КрНУ у відповідному розділі спеціальності.

Телефон для довідок: (097) 82-76-210, Солошич Ірина Олександрівна.        

Оргкомітет конкурсу