Перелік науково-дослідних робіт

 

Науково-дослідна робота "Науково-методичне забезпечення формування та функціонування інноваційно-інвестиційного механізму розвитку" (2020)

Науково-дослідна робота "Дослідження чинників стимулювання інвестиційної активності у регіоні" (2019-2020)

Науково-дослідна робота "Формування механізму оцінювання інвестиційного клімату регіону" (2018-2019)

Науково-дослідна робота "Забезпечення прерогатив експортоорієнтованого розвитку економіки України в умовах активізації інтеграційних процесів" (2018-2019)

Науково-дослідна робота "Науково-методичне забезпечення реалізації кластерних ініціатив як інструменту інноватизації національної економіки" (2018-2019)

Науково-дослідна робота "Забезпечення прерогатив експортоорієнтованого розвитку економіки України в умовах активізації інтеграційних процесів", № д.р. 0117U007441 (2017-2018)

Науково-дослідна робота "Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Кременчуцького регіону в умовах макроекономічної нестабільності", № д.р. 0117U007440 (2017-2018)

Науково-дослідна робота "Забезпечення розвитку економіки національного господарства на основі реалізації концепції інноватизації" (2012-2013)

Науково-дослідна робота "Моніторинг інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості в умовах активізації процесів інтеграції в світовий економічний простір" (2012-2013)

Науково-дослідна робота "Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку промислових підприємств в умовах глобалізаційних процесів" (2012-2013)

Науково-дослідна робота "Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку промислових підприємств в умовах глобалізаційних процесів" (2013-2014)

Науково-дослідна робота "Забезпечення розвитку економіки національного господарства на основі реалізації концепції інноватизації" (2013-2014)

Науково-дослідна робота "Розробка методичних рекомендацій щодо управління економічним потенціалом підприємства при оптимізаційній товарній політиці в умовах конкурентного середовища" (2015)

Науково-дослідна робота "Розробка та обгрунтування стратегії розвитку міста Кременчука" (другий етап, 2015-2016)

Науково-дослідна робота "Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Кременчуцького регіону в рамках реалізації проекту створення індустріального парку" (2015-2016)

Науково-дослідна робота "Розробка рекомендацій щодо оптимізації рівня економічної безпеки м. Кременчука в умовах нестабільності зовнішнього середовища" (2015-2016)

Науково-дослідна робота "Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Кременчуцького регіону в умовах макроекономічної нестабільності" (2016-2017)

Науково-дослідна робота "Забезпечення прерогатив експортоорієнтованого розвитку економіки України в умовах активізації інтеграційних процесів" (2016-2017)