Блог (Архів новин)

23.06.2022

Указом Президента України №284/2022 від 28.04.2022 р. студента-випускника освітньої програми "Економіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Віктора Шкарана, який боронить Україну у лавах ЗСУ, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Ми пишаємось і дякуємо нашому славному воїну за незламність у боротьбі з російськими окупантами! Слава Україні! Слава ЗСУ!

22.06.2022

22 червня 2022 року відбулася зустріч з випускниками спеціальності «Економіка», аби обговорити необхідність модернізації освітніх програм, враховуючи, що рушійною силою відновлення країни має стати новий креативний клас – інтелектуальна та освічена молодь, що має відповідні навики та компетенції. Використання напрацювань, отриманих у результаті зустрічі, для післявоєнного відновлення стане можливим та корисним при формуванні нових освітніх підходів та забезпеченні потреб ринку праці та реального сектору економіки.

17.06.2022

17 червня 2022 р. викладачі кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) відвідали фаховий Коледж КрНУ з метою обговорення зі здобувачами переваг освітніх програм кафедри, їх особливостей та основного фокусу. Зокрема, д.е.н., проф., зав.кафедри економіки Маслак Ольга Іванівна зазначила, що освітні програми кафедри враховують сучасні тенденції ринку праці, що враховано в освітніх компонентах; перспективи подальшого навчання (окрім подальшого навчання за освітнім рівнем «бакалавр» і «магістр», є можливість продовження навчання в аспірантурі) та працевлаштування; відзначила основні підходи та методи навчання; розповіла про рівень ресурсного забезпечення кафедри і можливості академічної мобільності та побудови власної освітньої траєкторії. Студентів коледжу зацікавила взаємодія з реальним сектором економіки, можливість вивчення дисциплін англійською мовою та проходження міжнародних стажувань. Сподіваємось на корисність цієї зустрічі та запрошуємо на навчання!

30.04.22

Успішне завершення віртуальної міжнародної академічної мобільності «Data Analysis and Presentation Skills: the PwC Approach Specialization» викладачів та здобувачів кафедри економіки за підтримки «Price water house Coopers»

З 18 березня по 18 квітня 2022 року із метою реалізації права на академічну мобільність для учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського була організована участь у програмі міжнародної віртуальної академічної мобільності викладачів кафедри економіки, яка проводилася у формі програми міжнародної академічної мобільності «Data Analysis and Presentation Skills: the PwC Approach Specialization» (Головний офіc PwC – Лондон, Велика Британія), проходження якої було підтверджено відповідними сертифікатами, у складі:

- Маслак Ольга Іванівна – зав. кафедри економіки, д.е.н., професор;

- Гришко Наталя Євгеніївна – к.е.н., доцент кафедри економіки;

- Пирогов Дмитро Леонідович – к.т.н., доцент кафедри економіки;

- Яковенко Ярослава Юріївна – PhD з економіки, ст. викладач кафедри економіки;

- Іщенко Світлана Вікторівна – ст. викладач кафедри економіки.

Керівник спеціалізації – Alex Mannella, радник Чиказького університету Грема та постійний член American Statistical Association (Chicago Chapter) та Chicago Association of Direct Marketing.

Дана спеціалізація включала проект наприкінці кожного модуля та головний проект в кінці спеціалізації. Кожен проект давав можливість застосувати отримані навички. У першому модулі це був підхід до аналізу, у другому та третьому модулях — аналіз наборів даних з використанням навичок Excel. У четвертому модулі виникла необхідність підготовки бізнес-презентації. У фінальному проекті Capstone потрібно було застосувати набуті навички, вирішуючи імітаційну бізнес-проблему клієнта, аналізуючи набір даних, шукаючи бізнес-інсайти. Потім виникла потреба створити і візуалізувати висновки, перед тим як записувати відео, щоб представити рекомендації клієнту.

Як зазначили учасники, програма міжнародної віртуальної академічної мобільності дозволила удосконалити навички використання бази даних та аналітики для розробки плану вирішення бізнес-проблеми, зокрема за рахунок використання Excel для аналізу даних за допомогою формул і представлення серії візуалізацій з підсумковими рекомендаціями для вирішення бізнес-проблеми. Крім того, опановано курс щодо управління даними та тим як створювати динамічну панель даних у Excel, яка приймає введені дані та оновлюється новими даними, а також щодо того як розробити та представити презентацію за допомогою PowerPoint та результатів аналізу даних, щоб поділитися своєю точкою зору щодо вирішення бізнес-проблеми.22.04.22

Участь в українсько-естонській програмі міжнародної віртуальної академічної мобільності викладачів та здобувачів кафедри економіки

На запрошення спільноти Кампстер (Таллін, повіт Гар`юмаа, Естонія), надіслане на знак підтримки України, викладачі та здобувачі кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з 08 березня 2022 року до 08 квітня 2022 року пройшли міжнародне стажування «Time management».

Проходження стажування було підтверджено відповідними сертифікатами, які отримали:

- Маслак Ольга Іванівна – зав. кафедри економіки, д.е.н., професор;

- Гришко Наталя Євгеніївна – к.е.н., доцент кафедри економіки;

- Пирогов Дмитро Леонідович – к.т.н., доцент кафедри економіки;

- Яковенко Ярослава Юріївна – PhD з економіки, ст. викладач кафедри економіки;

- Іщенко Світлана Вікторівна – ст. викладач кафедри економіки;

- Колісник Анастасія Олександрівна – здобувачка освітнього ступеня бакалавра спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка» четвертого року навчання;

- Савєлова Анна Дмитрівна – здобувачка освітнього ступеня бакалавра спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка» третього року навчання;

- Дубовик Ольга Ігорівна – здобувачка освітнього ступеня бакалавра спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка» першого року навчання;

- Матвієць Вікторія Вікторівна – здобувачка освітнього ступеня магістра спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка» першого року навчання;

- Панчеліна Юлія Миколаївна – здобувачка освітнього ступеня магістра спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Економіка» першого року навчання.

Насичена програма місячного міжнародного стажування охоплювала широкий цикл проблем тайм-менеджменту та інструментів їх вирішення, зокрема такі змістовні блоки: Як розпоряджатися часом? Як заощадити час? Як позбутися злодіїв часу? Як застосовувати метод ABCDE? Як застосовувати метод 80/20?

Учасники стажування висловлюють вдячність партнерам з Естонії, демонструючи готовність і надалі об’єднуватися, щоб попри всі негаразди забезпечувати безперервність наукової діяльності і разом йти до перемоги.

21.10.2021

Сертифікати міжнародного стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща – Україна) та додатки до них було отримано учасниками стажування (їх отримали Маслак Ольга Іванівна д.е.н., проф., зав. кафедри економіки КрНУ; Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент кафедри економіки КрНУ; Іщенко Світлана Вікторівна; ст. викл. кафедри економіки КрНУ; Яковенко Ярослава Юріївна, PhD з економіки, ст. викл. кафедри економіки КрНУ).

Програма стажування була розрахована на 180 годин / 6 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS). Останнім модулем цього стажування було розроблення власного освітнього проекту та захист його на фінальній зустрічі всіх учасників. У рамках міжнародного стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» за участі викладацького складу кафедри економіки було представлено спільний проєкт КрНУ та НТУ «ХПІ» на тему «Розвиток інструментів формування ключових компетентностей та практичних навичок здобувачів вищої освіти», що був високо оцінений експертами і науковою спільнотою.

Команда, яка працювала над проєктом: керівник проєкту Маслак Ольга Іванівна д.е.н., проф., зав. кафедри економіки КрНУ; Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент кафедри економіки КрНУ; Іщенко Світлана Вікторівна; ст. викл. кафедри економіки КрНУ; Маслак Володимир Іванович, д.і.н., проф., зав. кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ; Маслак Марія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ»; Шабуніна Вікторія Валентинівна, к.ф.н., доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ та Яковенко Ярослава Юріївна, PhD з економіки, ст. викл. кафедри економіки КрНУ.

Архів новин