Освітньо-професійна програма  Першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 051 Економіка (галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки)  (від 16.06.2020)
 
Рецензії-відгуки на ОПП стейкхолдерів (2020 рік)
 
Освітньо-професійна програма  Першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 051 Економіка (галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки) (2019)
 
Рецензії-відгуки на ОПП стейкхолдерів (2019 рік)
 
 
 
 
 
Освітньо-професійна програма Першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 051 Економіка (галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки) 2022 ПРОЕКТ