Здобувачі проходять практики на провідних підприємствах, організаціях та державних установах.