Кафедра економіки є одним із основних структурних підрозділів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та входить до складу факультету економіки і управління, який проводить навчальну, виховну, наукову, дослідницьку, профорієнтаційну, організаційну, інформаційну діяльність для підготовки висококваліфікованих фахівців.
Кафедра економіки є випусковою за наступними спеціальностями (освітніми програмами) та рівнями:
- за першим (бакалаврським) рівнем освітня програма «Економіка» (спеціальність 051 Економіка);
- за другим (магістерським) рівнем освітня програма «Економіка» (спеціальність 051 Економіка) та освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» (спеціальність 073 Менеджмент);
- за третім (освітньо-науковим) рівнем освітня програма «Економіка» (спеціальність 051 Економіка).

Презентація кафедри (2020)

Звіт з з наукової діяльності кафедри економіки за 2019-2021 роки

Фільм про університет

м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 3, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 
Навчальний корпус № 5, кафедра економіки (ауд. 5409)
Тел./факс: (05366) 3-10-15, (096) 179-58-15
e-mail: kafeconkrnu@gmail.com