Організація наукової діяльності здобувачів була і залишається пріоритетом роботи кафедри економіки та  важливим чинником ефективності професійної підготовки фахівців.

Основною метою діяльності НТСАМУ кафедри є: залучення молодих учених до наукової роботи; допомога та безпосередня організація в проведенні наукових конференцій, з’їздів та науково-практичних заходів.

Основними формами діяльності є: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, круглих столів, наукових тренінгів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт (Всеукраїнських та Міжнародних), співпраця з міжнародними організаціями, спільні роботи з іноземними колегами, гранти, участь у програмах обміну та академічної мобільності, НДР кафедри, підготовка наукових публікацій (статті, монографії та інші форми апробацій), а також впровадження результатів досліджень у практичну діяльність.

Залучати студентів до наукової діяльності ми починаємо з 1 курсу. Так, куратори, гаранти, НПГ ознайомлюють студентів з основними напрямами, особливостями та характеристиками наукової роботи, а також запрошують їх долучитися до наукового співтовариства за власною ініціативою.

Важливим напрямком роботи є популяризація науки в колах наукової молоді та молоді загалом шляхом поширення інформації серед молодих науковців та поширення інформації про здобутки молодих науковців через соціальні мережі Facebook та Instagram та власний сайт кафедри.

Протягом 2020-2021 навчального року заплановано провести науково методичні семінари за наступними темами:

  • Soft skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності здобувачів у XXI столітті
  • Інноваційні підходи до підготовки здобувачів: інформатизація освіти та медіа грамотність
  • Розвиток ключових компетентностей бакалавра з економіки як чинник модернізації сучасного освітнього процесу
  • Академічна доброчесність як сладова освітнього процесу та наукової діяльності
  • Особливості розвитку економіки регіону: територіально-галузей аспект
  • Актуальні питання активізації та підвищення результативності наукової діяльності здобувачів вищої освіти

За згаданими раніше напрямами діяльності кафедра працює зі здобувачами I, II та III рівнів протягом усього періоду навчання.

Портфоліо членів НТСАМУ

План роботи Товариства студентів, аспірантів і молодих учених кафедри економіки на 2020-2021 н. р.

Склад Товариства студентів, аспірантів і молодих учених кафедри економіки (2020-2021 н. р.)

План роботи Товариства студентів, аспірантів і молодих учених кафедри економіки на 2019-2020 н. р.

Склад Товариства студентів, аспірантів і молодих учених кафедри економіки (2019-2020 н. р.)

Всеукраїнські конкурси наукових робіт студентів

РЕЗУЛЬТАТИ I етапу у 2022 році

Організаційний секретар конкурсу - ст. викладач кафедри економіки Іщенко Світлана Вікторівна тел. (067)959-47-11, (050)184-35-97) e-mail: tusya22111975@gmail.com

Міжнародні конкурси наукових робіт студентів

ОГОЛОШЕНО РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 «ЕКОНОМІКА»

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Інноваційна діяльність»

Результати II туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» або «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр» у 2022 році