НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2016)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2016) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2017)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2017) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2018)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2018)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2019)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2019)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2020)
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2020) ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2020) ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2020)

Навчальний план 2022

Критерії оцінювання знань здобувачів зі спеціальності 051 – «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії)

Портфоліо аспірантів

Методичне забезпечення

Кадрове забезпечення

Наукова компонента підготовки PhD

Відкриті заняття та взаємовідвідування

Громадське обговорення та Інтерактивна форма опитування стейкхолдерів

Протоколи засідання робочої групи ОНП

Листи-рекомендації здобувачів ОНП

Підручники, посібники та могонрафії викладачів кафедри

Інформація про працевлаштування здобувачів

Анкетування та опитування здобувачів