Додати новий коментар

Відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»

28 березня 2014 року в Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 85 студентських наукових роботи 96 авторів, що надійшли з 49 вищих навчальних закладів. 
 
На підсумковій науково-практичній конференції виступили 24 студенти з 16 вищих навчальних закладів.
 

 

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на нагородження:

ДИПЛОМОМ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ

Прізвище, ім’я, по-батькові студента Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
Азаров Антон Костянтинович Гришко Наталя Євгеніївна, доцент кафедри економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Грязева Валентина Василівна Купалова Галина Іванівна, професор, завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Коробов Олександр Олександрович Череп Алла Василівна, професор, декан економічного факультету ДВНЗ "Запорізький національний університет"
Рідкозубова Анна Володимирівна Демьохіна Олена Олександрівна, доцент кафедри загальної економічної теорії Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Тягун Юлія Юріївна Маслак Ольга Іванівна, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

ДИПЛОМОМ ДРУГОГО СТУПЕНЯ

Прізвище, ім’я, по-батькові студента Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
Білова Марія Олексіївна Козуля Тетяна Володимирівна, профессор кафедри комп’ютерного моніторингу та логістики Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Герасимчук Божена Павлівна Герасимчук Зоряна Вікторівна, професор, директор Навчально-наукового центру післядипломної освіти Луцького НТУ Луцький національний технічний університет
Жадан Аліна Володимирівна Максименко Надія Василівна, доцент кафедри моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Колесниченко Альона Владиславівна Тітенко Ганна Валеріївна, доцент, декан екологічного факультету Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кравченко Олександра Ігорівна Непошивайленко Наталія Олександрівна, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпродзержинський державний технічний університет
Мільченко Анатолій Анатолійович Кравченко Наталя Борисівна, старший викладач кафедри екології та неоекології Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Черкас Павло Павлович Горовий Дмитро Анатолійович, доцент кафедри економіки підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

ДИПЛОМОМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ

Прізвище, ім’я, по-батькові студента Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
Ахременко Євгенія Вікторівна Стойко Наталія Євгеніївна, доцент, завідувач кафедри землевпорядного проектування Львівський національний аграрний університет
Грицанчук Ольга Сергіївна Костик Євгеній Петрович, доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"
Загарнюк Руслан Валентинович Лоєва Інесса Дмитрівна, професор, завідувач кафедри екологічного права та контролю Одеський державний екологічний університет
Коржинський Ігор Григорович Вишневська Ольга Миколаївна, професор кафедри економічного аналізу і аудиту, декан обліково-фінансового факультету Миколаївський національний аграрний університет
Кохан Олена Сергіївна Головко Олена Григорівна, доцент кафедри фінансів Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Мандрикін Антон Юрійович Горошкова Лідія Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту організацій та логістики ДВНЗ "Запорізький національний університет"
Мартинова Юлія Вячеславівна Волощук Сергій Дмитрович, доцент кафедри економіко-математичного моделювання Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Нетеса Світлана Юріївна Почтовюк Андрій Борисович, доцент, декан факультету економіки і управління Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Пілявська Катерина Олександрівна Близнюк Андрій Олександрович, асистент кафедри економіки підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Скорбільна Олена Олегівна Горобець Ольга Вікторівна, доцент кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства Житомирський національний агроекологічний університет
Скоробрух Каріна Ігорівна Почтовюк Андрій Борисович, доцент, декан факультету економіки і управління Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Стружевська Аліна Юріївна Балджи Марина Дмитрівна, професор кафедри економіки та управління національним господарством Одеський національний економічний університет

 

Переможці у номінаціях

Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва номінації Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), посада наукового керівника Найменування вищого навчального закладу
Золотько Валерія Андріївна «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій» Чижикова Ольга Олексіївна, доцент Донецький національний університет
Виходцева Юлія Василівна «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій» Литвиненко Володимир Григорович, ст. викладач Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Колесник Вікторія Олександрівна «За теоретичне обгрунтування досліджуваної проблеми» Литвиненко Володимир Григорович, ст. викладач Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Крамська Марина Сергіївна «За теоретичне обгрунтування досліджуваної проблеми» Біломістна Ірина Іванівна, доцент, Біломістний Олексій Миколайович, начальник наукового відділу Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Камінська Юлія Олегівна «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій» Мельник Леонід Григорович, професор Сумський державний університет
Левченко Владислав Олексійович «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» Шкарупа Олена Василівна, доцент Сумський державний університет
Богдан Дарія Миколаївна «За формулювання цілісної концепції досліджуваної проблеми» Тропіна Валентина Борисівна, д.е.н., професор Чернігівський державний інститут економіки і управління
Лелюк Дар`я Олександрівна «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» Полковниченко Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент Чернігівський державний інститут економіки і управління
Гаврилюк Діана Русланівна «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» Марченко Катерина Сергіївна, асистент Житомирський державний технологічний університет
Навроцький Руслан Леонідович «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» Якимчук Аліна Юріївна, к.е.н., -, доцент Національний університет водного господарства та природокористування
Широкоступ Сергій Миколайович «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» Максименко Надія Василівна, доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Коваль Д.В. «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» Павлов К.В. Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій
Стариченкова Ольга Михайлівна «За багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблеми» Ферафонтова Мария Владимировна, к.э.н., доцент Російський державний гуманітарний університет, Інститут економіки, управління та права

 

 

Українська