Акти впровадження результатів наукових досліджень

Акт впровадження Маслак О. І.

Акт впровадження Гришко Н. Є.

Акт впровадження Гришко Н. Є., Іщенко С. В., Глазунової О. О.

Акт впровадження НДР_ВАТ Кредмаш_2003

Акт впровадження НДР_ЗАТ КЛГЗ_2003

Акт впровадження Таловер В.А._КП Кременчук Інвест

Довідка про впровад. в навч. процес_Таловер В.А.

Науково-дослідна робота "Розробка та обгрунтування стратегії розвитку міста Кременчука" (2015-2016)

Науково-дослідна робота "Розробка методичних рекомендацій щодо управління економічним потенціалом підприємства при оптимізаційній товарній політиці в умовах конкурентного середовища" (2015)

Науково-дослідна робота "Забезпечення прерогатив експортоорієнтованого розвитку економіки України в умовах активізації інтеграційних процесів" (2016-2017)

Науково-дослідна робота "Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Кременчуцького регіону в умовах макроекономічної нестабільності" (2016-2017)

Науково-дослідна робота «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів» (2018-2019)

Науково-дослідна робота «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія» (2018-2019)