Комплекси навчально-методичного забезпечення

Філософія науково-дослідної діяльності

Етичний кодекс ученого

Сучасні технології освітнього процесу

Сучасні інформаційні технології в науковій економічній діяльності

Управління науковими проектами та трансфер знань

Академічна англійська мова

Економіка та управління інноваційним розвитком національного господарства

Терміносистема економічних наук

Моделювання складних економічних систем

Системний аналіз та обґрунтування стратегічних змін у соціально-економічних системах

Сучасні методи наукових досліджень у галузі економіки

Технології презентації результатів наукових досліджень

Інтеграційні процеси в економіці

Публікаційна активність і наукометричні бази даних

Англійська мова наукової термінології

Управління фінансово-економічною безпекою

Глобальна економіка

Публікаційна активність та презентація наукових досліджень

Грантова система підтримки наукових досліджень

Інноваційні форми функціонування суб'єктів національного господарства

Соціальна відповідальність

Управління потенціалом підприємства

Корпоративна культура та управління змінами

Педагогічна практика