Лабораторна база

Комп`ютерний клас №5406 - комп’ютерна підготовка та самостійна робота студентів кафедри проводиться на персональних комп`ютерах у кількості 12 одиниць, які мають вихід до мережі Інтернет. Під час підготовки студентів використовується 8 прикладних програм (1С:Підприємство 7.7, Project Expert, Audit Expеrt, Нормативні акти України та інші)

Аудиторія для лекцій і захисту дипломних робіт №5405 - аудиторія з встановленим мультимедійним обладнанням для проведення лекцій та захисту дипломних робіт

Аудиторія для лекцій і захисту дипломних робіт №5408 - аудиторія для проведення лекцій.

Навчальна аудиторія 5406а - аудиторія для проведення наукових досліджень студентами-магістрами та аспірантами на сучасному обладнанні.