Лекції з Економічної діагностики (маг)

Д.Б. Лозовик

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сутність діагностики діяльності підприємства складається у встановленні й вивченні ознак, вимірі основних характеристик, що відображають стан машин, приладів, технічних систем, економіки й фінансів господарюючого суб'єкта, для прогнозування можливих відхилень від стійких, середніх, стандартних значень і запобігання порушень нормального режиму роботи.

Мета економічної діагностики - підвищення ефективності його роботи на основі системного вивчення всіх видів діяльності й узагальнення їхніх результатів. Завданнями діагностики є: • ідентифікація реального стану об'єкту, що аналізується; • виявлення змін у стані об'єкта в просторово-тимчасовому розрізі; • установлення основних факторів, що викликали зміну у стані об'єкту, та облік їхнього впливу; • прогноз основних тенденцій.

Предметом економічної діагностики діяльності підприємства є діагностика виробничих й економічних результатів, фінансового стану, результатів соціального розвитку й використання трудових ресурсів, стану й використання основних фондів, оцінка ринкової вартості підприємства і його майна.

Ключові слова: економічна діагностика, госпоборюючи суб'єкти.

Download