Лекції з Економічної діагностики (спец)

Д. Б. Лозовик 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Економічна діагностика підприємства - аналіз й оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку та наслідків поточних управлінських рішень. Як підсумок діагностики на основі оцінки стану господарства і його ефективності робляться висновки, необхідні для прийняття швидких, але важливих рішень, наприклад, про цільове кредитування, про покупку або продаж підприємства, про його закриття та інше.  

Сутність діагностики діяльності підприємства складається у встановленні й вивченні ознак, вимірі основних характеристик, що відображають стан машин, приладів, технічних систем, економіки й фінансів господарюючого суб'єкта, для прогнозування можливих відхилень від стійких, середніх, стандартних значень і запобігання порушень нормального режиму роботи. 

Ключові слова: економічна діагностика, діяльність підприємства, покзаники роботи підприємства.

Download