Лекції з економіки та організації діяльності об'єднань підприємств (маг)

О.І.Маслак, Л.Д.Воробйова

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об’єднуватися.

Організаційно-правові форми виробничо-господарської діяльності формуються під впливом різних факторів. До найбільш важливих з них варто віднести:

•  цілі, які ставить перед собою підприємець (група підприємців) і шляхи їхнього здійснення в сформованому соціально-економічному середовищі;

•  спосіб утворення стартового капіталу;

•  методи здійснення виробничо-господарської діяльності підприємця;

•  організаційна форма й методи управління підприємством;

•  законодавча й нормативно-технічна база, що регламентує створення, функціонування й ліквідацію діяльності суб'єкта господарювання;

•  форма власності майна, використовуваного підприємцем;

•  форма організації виробництва й т.п.

Основними ознаками з вищезгаданих є форма власності й форма організації виробництва.

Ключові слова: об'єднання підприємств, органіація виробництва, суб'єкти господарювання

Download