Лекції з Фінансового менеджменту (маг)

О.І. Маслак, Н.Є. Гришко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Поняття “ менеджмент” можна розглядати з трьох сторін: як систему економічного управління, як орган управління (апарат управління), як форму підприємницької діяльності. 
 
1. Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.
2. Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю.
3. Фінансовий менеджмент – форма управління процесами фінансування діяльності підприємства за допомогою методів та важелів фінансового механізму або мистецтво управління фінансовою діяльністю.
 
З метою управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм.
 
Ключові слова: фінансовий менеджмент, економічне управління.