Лекції з Інтелектуальної власності (маг)

О.І. Маслак, Н.Є. Гришко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Об’єкти інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність – юридичне поняття, яке охоплює авторське право та інші права на продукти інтелектуальної діяльності. До об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, належать наукові праці, твори літератури та мистецтва, програмні продукти, тощо.
 
Ключові слова: інтелектуальна власність, об'єкти.