Лекції з Комерційної діяльністі підприемств (спец)

Н.Є. Гришко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Комерція - слово латинського походження (від лат. - торгівля). Однак, треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: У одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому - торгові процеси, направлені на здійснення актів купівлі продажу товарів. Комерційна діяльність пов'язана з другим поняттям торгівлі - торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

Комерційна діяльність - більш вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво - це організація економічної, виробничої та іншої діяльності що приносить підприємцю прибуток. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільської ферми, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д. З усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому вигляді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію потрібно розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися операції з купівлі-продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів і т.п., тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для них визначальними, головними.

Ключові слова: комерційна діяльність, підприємства, організація промислового підприємства.