Лекції з Моделювання економічної динаміки (маг)

В.Є. Черніченко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Об’єктом курсу економічної динаміки є складні динамічні економічні системи.

Предметом курсу є поводження динамічних економічних систем, характер і стабільність цього поводження, економіко-математичні методи й моделі, що дозволяють описати й досліджувати складні явища й процеси в динамічних соціально-економічних системах.

B якості методичного апарата економічна динаміка використає методи математичного аналізу, диференціальне вирахування, варіаційне обчислення, графічні методи, теорію катастроф і теорію хаосу.

Ключові слова: модеювання, економічна динаміка, економічні системи.

Download