Лекції з Стратегічного аналізу (маг)

О.І. Маслак, Н.Є. Гришко, С.В. Іщенко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Стратегічний аналіз — це спосіб дослідження і перетворення бази даних, одержаних унаслідок аналізу середовища, на стратегію підприємства. У цілому, стратегія — це план управління підприємством, спрямований на зміцнення його позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення передбачених цілей. Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності підприємства, яка ґрунтується на дослідженні та оцінюванні внутрішнього та зовнішнього середовища, у якому знаходиться підприємство, і дає можливість виявити: «Які в дійсності стратегічні можливості підприємства? Яка стратегія найкраща?».
 
Дослідження проводяться у двох основних напрямах:
- вивчається ситуація та умови конкуренції в галузі, де функціонує підприємство;
- вивчається ситуація всередині самого підприємства.
 
Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегія, діяльність підприємства.