Лекції з Стратегічного управління підприємством (спец)

О. М. Казьміна 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення існування підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного управління. 
 
Стратегічне управління – це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. 
 
Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно окреслює загальні перспективи організації; в якості засобів – показує, як ця ціль повинна досягатися.
 
Отже, стратегічне управління – це прогнозне управління, пов'язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне узгоджуватися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам'ятати, що стратегія – це засіб для створення додаткової вартості.
 
Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, організація підприємства.