Лекції з Управління потенціалом підприємства (маг)

В.О.Дідусенко 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Підприємства різняться між собою за розмірами, сферами діяльності, технологічними процесами тощо. Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких насамперед треба назвати функції управління – об’єктивно зумовлені загальні напрямки або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне кооперування спільної праці.
 
Виокремлюють кілька функцій управління. Для з’ясування природи й сутності кожної з них необхідно розглянути механізм функціонування найпростішої моделі штучної системи.
 
Структура цієї моделі містить два елементи: елементи U-керуючий, елементи Е-виконавчий.
Керуючий елемент сприймається:
- через вхідний канал імпульс від зовнішнього середовища;
- через канал зворотного зв’язку імпульси, що стосуються його власного стану та стану структури системи.
 
Ключові слова: управління підприємством, потенціал підприємства.