Лекції з Управління проектами (маг)

О.І. Маслак, О.В. Кузьменко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У результаті комплексних економічних перетворень, які відбуваються в Україні, створюються нові, упроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як у державі, так і на підприємстві. Відповідно, будь-який підприємець розуміє, що для подальшої прибуткової діяльності, насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю. Важливе місце при цьому належить проектному управлінню, а саме необхідності розв’язання таких питань:
- як спланувати та скоординувати реалізацію проекту;
- як залучити кошти із зовнішніх джерел фінансування для реалізації проекту;
- як краще розпорядитись власними коштами;
- як досягти максимальних прибутків за мінімальних витрат;
- як створити команду працівників для реалізації проекту;
- як мотивувати персонал до ефективної діяльності;
- як уникати конфлікту в команді проекту.
 
Ключові слова: економічні перетворення, економіка, управління проектами, проект.