Лекції за Міжнародного менеджменту (маг)

О.І. Маслак, Н.Є.Гришко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сучасний менеджмент має розгалуджену і складну структуру. Він містить у собі:  
1) Адміністративний менеджмент.  
2) Кадровий менеджмент.  
3) Фінансовий менеджмент.  
4) Інноваційний менеджмент.  
5) Підприємницький менеджмент.  
6) Менеджмент бізнесу.  
7) Менеджмент людських ресурсів.  
8) Генеральний менеджмент (стратегічний).  
9) Соціальний менеджмент.  
10) Менеджмент маркетингу.  
11) Інформаційний менеджмент.  
12) Міжнародний менеджмент.  
 
 Міжнародний менеджмент (MM) — це процес застосування управлінських концепцій та інструментів у багатокультурному середовищі та отриманні завдяки цьому додаткових переваг і заощадження часу. MM — особливий вид менеджменту, головними цілями якого є: формування, розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і міждержавної взаємодії. Природа міжнародного менеджменту має дві основні складові: функції і концепції загального менеджменту — базова складова; національні моделі менеджменту материнських країн, в яких були засновані ті чи інші міжнародні корпорації — культурологічна складова. 
 
Ключові слова: міжнародний менеджмент, управлінські  концепції, підприємництво.