Методичні вказівки "Фінансовий менеджмент" (самостійні)

О.І. Маслак, Н.Є. Гришко
 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
Кафедра економіки

Мета вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” – формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Завдання курсу полягає у вивченні сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового керування підприємством; набуття навичок управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури.

Предмет вивчення – грошові ресурси підприємства.

У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати:

- теоретичні основи фінансового менеджменту;

- систему забезпечення фінансового менеджменту;

- визначення вартості грошей у часі;

- грошові потоки на підприємстві;

Студент повинен вміти:

- аналізувати фінансові звіти;

- керувати інвестиціями;

- керувати ризиками;

- застосовувати інструменти антикризового управління.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, управління фінансовими ризиками, керування підприємством, навички управління грошовим потоком.

Download