Методичні вказівки "Управління проектами" (маг) (курсова, заоч.)

Н.Є. Гришко

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
Кафедра економіки
 

Метою дисципліни „Управління проектами” є формування у студентів знань про методологію, техніку та інструментарій управління проектами.

Предмет: вивчення концепцій, методологій, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Завдання вивчення курсу „Управління проектами”:

— Вивчення засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту.

— Набуття вмінь виконання основних функцій управління проектами - організації, планування та контролю.

У результаті вивчення дисципліни „Управління проектами” студент повинен знати: основи обліку, контролю, прогнозування, планування та аналізу витрат виробництва. У результаті вивчення дисципліни „Управління проектами” студент повинен вміти: визначати цілі проекту; формувати його обґрунтування; структурувати проект; визначати фінансові потреби і джерела його фінансування; управляти ризиками проектної діяльності; контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації.

Ключові слова: курсова, управління проектами, ресурси, інструменти управління, проектний менеджмент.

Download