Методичні вказівки "Управління проектами" (практичні)

О.В. Кузьменко, О.І. Маслак

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 
Кафедра економіки

Метою дисципліни „Управління проектами" є формування у студентів знань про методологію, техніку та інструментарій управління проектами.

Управління проектами є синтетичною галуззю знань: поряд зі спеціальними знаннями , що відбивають особливість тієї галузі діяльності, до якої належить проект (будівельні, інвестиційні, екологічні), вона потребує й таких, що стосуються загальних закономірностей, властивих проектам у всіх сферах діяльності.

Завдання вивчення курсу „Управління проектами":

- Вивчення засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту.

- Набуття вмінь виконання основних функцій управління проектами -організації, планування та контролю.

Ключові слова: управління проектами, методи, інструменти проектного менеджменту.

Download