Методичне забезпечення

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:

НАЗВА

РІК ВИДАННЯ

УКЛАДАЧІ

ФАЙЛ

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Міжнародна економіка” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.030504 – «Економіка підприємства»

2015

І.М. Труніна

Download

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Трансфер технологій” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.18010012 - "Управління інноваційною діяльністю"

2016

О.І. Маслак, Н.Є. Гришко

Download

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Прогнозування та аналіз економічних процесів” для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньо-професійна програма "Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю" освітнього ступеня "магістр"

2017

П.Г. Перерва, Н.Є. Гришко

Download

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Економічне управління підприємством” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 - Економіка за спеціалізацією "Економіка підприємства" освітнього ступеня "магістр"

2017

О.І. Маслак, О.О. Глазунова

Download

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни „Інноваційний розвиток підприємства” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 - Економіка освітньо-професійна програма "Економіка" освітнього ступеня "магістр"

2017

О.І. Маслак, Н.Є. Гришко

Download