Наукові роботи

 

Наукові роботи Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014 року 

Студент

Група

Назва роботи

Напрям

Керівник

Марченко Володимир Володимирович

ЕП-11-1

Оцінка якості корпоративного управління гірничозбагачувальних підприємств у умовах ринку

Менеджмент

Воробйова Лариса Дмитрівна, к.т.н, доцент

Матяш Наталія Володимирівна

 

ЕП-10-2

Критерії оцінювання системи управління персоналом з врахуванням особистих якостей працівника

Маркетинг, управління персоналом і економіка праці

Квятковська Любов Абрамівна, к.е.н., доцент

Слободіна Марина Олександрівна

ЕП-10-1

Ефективне управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського підприємства

Економіка сільського господарства та АПК

Квятковська Любов Абрамівна, к.е.н., доцент,

Черніченко Віктор Єгорович, к.т.н., доцент

Шевчук Юрій Вікторович

ЕП-10-1

Забезпечення фінансової стійкості банку на прикладі ПАТ «Полтава-банк»

Банківська справа

Квятковська Любов Абрамівна, к.е.н., доцент, Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор

Волкова Юлія Вадимівна

Шелестовська Ольга Олексанжрівна

ЕП-10-2

 

ЕП-10-2

Вдосконалення механізму діагностики фінансової життєздатності підприємств

(на прикладі ПАТ «КВБЗ»)»

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Іщенко Світлана Вікторівна, старший викладач, Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор

Малик Ольга Анатоліївна

ЕП-10-2

Оцінювання конкурентоспроможності м’ясопереробного підприємства та стратегія її підвищення (на прикладі ПАТ «Кременчукм’ясо»)

Економіка підприємства та управління виробництвом

Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор

Тягун Юлія Юріївна

ЕП-10-2

Оцінка результативності еко-спрямованого інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (на прикладі ПАТ «КрКЗ»)

Економіка підприємства та управління виробництвом

Гришко Наталя Євгеніївна, старший викладач

Волкова Юлія Вадимівна

 

ЕП-10-1

Вдосконалення механізму формування стратегії інноваційного розвитку підприємства (на прикладі ПАТ «КВБЗ»)

Економіка підприємства та управління виробництвом

Іщенко Світлана Вікторівна, старший викладач

Тягун Юлія Юріївна

Азаров Антон Костянтинович

ЕП-10-2

 

ЕП-11-1

Організаційно-економічні складові стимулювання екологізації промислових підприємств в сучасних умовах

Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Гришко Наталя Євгеніївна, старший викладач,

Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор

Марченко Володимир Володимирович

ЕП-11-1

Управління економічною ефективністю екосистем при експлуатації залізорудних родовищ на прикладі ВАТ «ПГЗК»

Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

Воробйова Лариса Дмитрівна, к.т.н, доцент

Карбан Денис Іванович

ЕП-10-1

Аналітичні інструменти оцінювання стану розвитку підприємств з вантажоперевезення (на прикладі ТОВ «ОЛТАН»)

Залізничний транспорт та спеціальна техніка

Іщенко Світлана Вікторівна, старший викладач,

Гришко Наталя Євгеніївна, старший викладач

Чеголя Аліна Ігорівна

ЕП-10-2

Розвиток механізму впровадження інновацій на автотранспортних підприємствах

Транспорт (Економіка транспорту та зв'язків)

Бала Володимир Володимирович, к.е.н., доцент

Коржова Олександра Олексанжрівна

ЕП-10-1

Антикризове управління авттранспортним підприємством

 

Транспорт (Економіка транспорту та зв'язків)

Пирогов Дмитро Леонідович, к.т.н., доцент,

Гришко Наталя Євгеніївна, старший викладач

Швець Альона Володимирівна

ЕП-13-1м

Оцінка рівня якості туристичних послуг на прикладі туристичної агенції «Травел»

Туризм

Бала Володимир Володимирович, к.е.н., доцент

Волкова Юлія Вадимівна

ЕП-10-1

Сучасні аспекти управління нематеріальними активами як складовою інтелектуального капіталу (на прикладі молокопереробних підприємств Полтавського регіону)

Інтелектуальна власність

Лозовик Дмитро Борисович, асистент,

Іщенко Світлана Вікторівна, старший викладач