Дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників