Науково-педагогічне стажування викладачів кафедри економіки в Університеті Ignatianum в Кракові

Науково-педагогічне стажування викладачів кафедри економіки в Університеті Ignatianum в Кракові, Польща (Jesuit University Ignatianum in Krakow)

З 11 по 16 лютого 2019 року завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Маслак О. І. та доцент кафедри економіки к.е.н., доц. Гришко Н. Є. проходили науково-педагогічне стажування в Університеті Ignatianum в Кракові, Польща (Jesuit University Ignatianum in Krakow).

Метою стажування було підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки науково-педагогічних працівників з питань організації навчального процесу з економіки, менеджменту, права (набуття досвіду впровадження активних методів навчання та викладання дисциплін економічного спрямування). До заходу долучилися викладачі України, Польщі, Австрії, Швеції та Франції.

У рамках стажування було проведено зустрічі із Конрадом Осьєвцимським (директором Інституту політичних та адміністративних наук, факультет освіти) та Агнешкою Кнап-Стефанюк (кандидатом технічних наук, доцентом, заступником директора Інституту політичних та адміністративних наук з дидактичних питань факультету освіти, Університет Ignatianum у Кракові) з метою забезпечення інформаційно-практичного досвіду, розширення наукових контактів для подальшої науково-педагогічної співпраці.

Також завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Маслак О. І. та доцент кафедри економіки к.е.н., доц. Гришко Н. Є. відвідали бібліотеку Університету Ігнатіанум у Кракові, практикувались у проведенні занять з використанням сучасних ІКТ, спілкуванні англійською мовою; брали участь у круглому столі "Умови та перспективи розвитку співробітництва між українськими та польськими закладами вищої освіти". У рамках стажування було організовано відвідування Віденського університету економіки та бізнесу, м. Відень, Австрія.

За результатами стажування було отримано сертифікати про участь у програмі науково-педагогічного стажування. Перспективою реалізації результатів стажування є підписання угоди між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Краківським університетом Ігнатіанум для подальшого стажування викладачів у рамках програми академічної мобільності, наукової співпраці та спільної дослідницької та публікаційної діяльності.

 

Українська

Додати новий коментар