НДР

На кафедрі економіки проводяться науково-дослідні роботи, які спрямовані на вирішення важливих проблем, і є досить актуальними як на локальному, так і на регіональному рівні, та мають забезпечити інноваційно орієнтований розвиток суб'єктів національного господарства.

Із 2016 року кафедра забезпечує виконання таких науково-дослідних робіт:

1) "Розробка та обгрунтування стратегії розвитку міста Кременчука" (№ ДР 0116U007407);

2) "Забезпечення прерогатив експортноорієнтованого розвитку економіки України в умовах активізації інтеграційних процесів";

3) "Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств Кременчуцького регіону в умовах макроекономічної нестабільності".