Підручники/Посібники

 

За участю викладачів кафедри економіки було підготовлено та видано 7 підручників та навчальних посібників з дисципліни «Управління інноваційною діяльністю»:

  1. Організація та управління інноваційною діяльністю: [підручник / за ред. Перерви П.Г., Меховича С.А, Погорєлова М.І.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 1025 с.
  2. Экономика и управление инновационной деятельностью: [ учебник / под ред. Перервы П.Г., Вороновского Г.К., Меховича С.А., Погореова Н.И.]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с.
  3. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Частина І : [підручник] / за заг. ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 623 с.
  4. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Частина ІІ: [підручник] / за заг. ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 623 с.
  5. Перерва П.П., Глаголев С.Н., Мехович С.А и др. Управление инновационной деятельностью : [учебное пособие] : в 3 ч. Ч І. Основы инновационного менеджмента и экономики инноваций / под общ. ред. П.П. Перервы, С.Н. Глаголева. – Белгород, Харьков : Изд-во БГТУ, 2012. – 545 с.
  6. Перерва П.П., Глаголев С.Н., Мехович С.А и др. Управление инновационной деятельностью : [учебное пособие] : в 3 ч. Ч ІІ. Управление научными исследованиями, маркетинг и коммерциализация инноваций / под общ. ред. П.П. Перервы, С.Н. Глаголева. – Белгород, Харьков : Изд-во БГТУ, 2012. – 426 с.
  7. Перерва П.П., Глаголев С.Н., Мехович С.А и др. Управление инновационной деятельностью : [учебное пособие] : в 3 ч. Ч ІІІ. Организация подготовки специалистов для инновационной экономики / под общ. ред. П.П. Перервы, С.Н. Глаголева. – Белгород, Харьков : Изд-во БГТУ, 2012. – 454 с.