Публікації

ПРІЗВИЩЕ,ІМ`Я ТА ПОБАТЬКОВІ НАУКОВА СТУПІНЬ І ЗВ. ПОСАДА ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛ.
Маслак Ольга Іванівна доктор економічних наук, професор професор, завідуюча кафедрою Інтелектуальна власність, менеджмент персоналу, міжнародний менеджмент, Міжнародна економіка, основи наукових досліджень, стратегічне управління підприємством, стратегічний аналіз, управління проектами, управління фінансовою санацією підприємства, фінансовий менеджмент, університетська освіта (Економіка підприємства), ціноутворення
Дідур Сергій Володимирович доктор економічних наук, професор професор Ринок фінансових послуг, управління ефективністю фірми
Перерва Петро Григорович доктор економічних наук, професор професор Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, планування і контроль на підприємстві
Одінцов Михайло Максимович доктор економічних наук, доцент професор Інформаційні системи і технології на підприємстві, економічна діагностика, обгрунтування  господарських рішень і управління ризиками
Воробйова Лариса Дмитрівна кандидат технічних наук, доцент доцент Економіка підприємства, організація, планування i керування виробництвом, організація виробництва та маркетинг, підприємництво і бізнес-культура
Бала Володимир Володимирович кандидат економічних наук, доцент доцент Економіка підприємства, логістика, організація планування і управління виробництвом
Квятковська Любов Абрамівна кандидат економічних наук, доцент доцент Інвестиційний аналіз, економіка праці й соціально-трудові відносини, економіка природокористування, економіка і фінанси підприємства, потенціал і розвиток підприємства, ринкові механізми сталого розвитку підприємства, управління потенціалом підприємства
Черніченко Віктор Єгорович кандидат технічних наук, доцент доцент Дослідження операцій, економетрика, економетрія, моделювання економічної динаміки, математичне програмування, оптимізаційні методи та моделі, статистика
Пирогов Дмитро Леонідович кандидат технічних наук, доцент доцент Інвестування, внутрішньо-економічний механізм діяльності підприємства, економіка та організація діяльності об'єднань підприємств, економіка та організація діяльності об'єднань підприємств, економіка і організація виробництва, економічне обгрунтування науково-технічних рішень, економічний аналіз в електроспоживанні, організація виробництва, стандартизація і сертифікація продукції та послуг
Гришко Наталя Евгенівна кандидат економічних наук старший викладач
Антикризове управління, економіка підприємства, економічна безпека підприємств, капітал підприємства:формування та використання, комерційна діяльність підприємств, проектний аналіз
Ринок фінансових послуг, університетська освіта (Економіка підприємства), управління проектами, Управління фінансовою санацією підприємства, фінансова діяльність суб'єкта підприємництва, фінансова санація та банкрутство, фінансовий менеджмент
Маслак Володимир Іванович кандидат історичних наук, доцент доцент Основи наукових досліджень, методика викладання економічних дисциплін
Іщенко Світлана Вікторівна - старший викладач Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, економіка і організація інноваційної діяльності, економічний аналіз, планування і контроль на підприємстві, системний аналіз в економіці, стратегічне управління підприємством, теорія економічного аналізу
Кулінічев Петро Костянтинович - старший викладач Виробнича практика
Таловер Володимир Адіславович - старший викладач Економіка підприємства, потенціал і розвиток підприємства, виробнича практика
Лозовик Дмитро Борисович - асистент Дослідження операцій, інформаційні системи і технології на підприємстві, економетрика, економетрія, економічна діагностика, математичне програмування, методика викладання економічних дисциплін, моделювання економічної динаміки, моделювання підприємницької діяльності, обгрунтування  господарських рішень і управління ризиками, Оптимізаційні методи та моделі, Основи наукових досліджень, прикладне програмне забезпечення економіки, статистика, управління ефективністю фірми