Публікації

Автори Назва публікації Бібліографічні дані
Квятковська Л.А., Шийка М.І. Особливості банківського моніторингу при формуванні та оцінюванні фінансової стійкості банків України Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи університету банківської справи Національного Банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 1(12) / 2012. – С. 33-42

Безручко О.О.,

Мовчан І.В.

Сучасний стан ринку машинобудівної промисловості в Полтавському регіоні Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – Рада по вивченню продуктивних сил України Національної Академії наук України. – 2009. – №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=535.
Мовчан І.В. Модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2011. – № 2. – С. 185–189.
Гедройц А.Ю. Сучасні технології стратегічного планування на машинобудівних підприємствах України. Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрного університету "Ефективна економіка". – 2011. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=545.