Публікації Черніченка Віктора Єгоровича

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори (прізвище студента підкреслити) Назва публікації Бібліографічні дані
Русина О.Ю. Прогнозування фінансових показників діяльності страхової компанії в умовах кризи з використанням економіко-математичного моделювання Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 250: В 5 т. – Т.5. – Дніпропетровськ: ДНУ
Соколовская И.Е. Моделирование теплофизических свойств пористого теплоизоляционного материала при его термообработке  в вихревом аппарате Науковий журнал „Математичне моделювання” .Дніпродзержінськ, ДГТУ– Випуск 2(19),2008
Павленко А.М.,Кошлак А.В. Моделирование процесса производства материала с прогнозируемой теплопроводностью Вісник КДПУ ім. М.Остроградського. Випуск 2/2008(49),част.2
Соколовская И.Е.,Павленко А.М. К расчету траектории движения частицы переменной плотности при сушке в вихревом аппарате Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми техничної механіки -2008».Матеріали конференціі 21-24 квітня 2008 р.,Дніпропетровськ-Дніпродзержінськ.,ДДТУ
Шаповал Н.О. Моделювання механізму управління українсько-російськими торговельно-економічними відносинами. VI міжвузівська  науково-практична студентська конференція  «Математичні моделі в оподаткуванні»  ( 11 березня 2009 р.),Київська обл. м. Ірпінь.
Шаповал Н.О. Моделювання гнучкого ціноутворення збуту продукціі на прикладі ХК „АвтоКраз” Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ, 2009.
Джуган М.С. Оцінка вартості діючіх машін та устаткування Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ, 2009.
Стрельніков О.С. Управління витратами підприємства  Тези наукових доповідей Всеукраїнської науковотехнічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ, 2009.

Дзюбан В.С.,Шаповал Н.О.

Моделювання механизму  управління українсько-російскими торговельно-економічними відносинами ВАТ «КРКЗ». Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. –Випуск № 15. Харків: НТУ «ХПІ». – 2009.
Шаповал Н.О. Модель гнучкого ціноутворення при збуту продукції на машінобудівних підприємствах Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 248: В 5 т. – Т. 6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009
Павленко А.М. Управління якістю продукції підприємства на базі агрегованого показника Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізацій них процесів». 22–23 квітня 2010 р., Кременчук–2010. С. 148–150.
Павленко А.М. Управління якістю продукції підприємства на базі агрегованого показника Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізацій них процесів». 22–23 квітня 2010 р., Кременчук–2010. С. 148–150.
Павленко А.М., Кошлак А.В. Теплопроводность многокомпонентных материалов Математичні проблеми техничної механіки – 2010. Міжнародна наукова конференція. 19 – 22 квітня. Матеріали конференції. Дніпродзержінськ: ДДТУ. С 231.
Дідур С. В. Прогнозування якості продукції підприємства з використанням економетричного моделювання Економіка: проблеми теорії та практики. ЗбЗбірник наукових праць. – Випуск 261 :В  7т.7т.–Т.1. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. С. 68 –74.
Дідур С. В. Прогнозування якості продукції підприємства з використанням економетричного моделювання Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 261 :В  7т.7т.–Т.1. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. С. 68 –74.
Назаренко К. В Прогнозная модель оценки финансового состояния промышленного предприятия с точки зрения методологии и методики. Актуальные проблемы экономики и управления: Теория и практика: тезисы докладов 2-ой Международной с туденческой научно-практической конфернции: в 5 т./ – Воронеж: Воронежский государственний университет, 2010. т. 4. С 124 – 125.
Павленко А.М., Кошлак А.В. Оптимизация процесса производства  пористых теплоизоляционных материалов Вісник КПУ ім. М. Остроградського – Вип. 2/2010 (61), част.1. – С. 30 – 33.
Павленко А.М., Кошлак А.В. Оптимизация процесса производства  пористых теплоизоляционных материалов Вісник КПУ ім. М. Остроградського – Вип. 2/2010 (61), част.1. – С. 30 – 33.
Павленко А.М., Чейлытко А.А. Моделирование тепломассообмена частицы, с учётом зависимости её теплофизических характеристик от параметров термообработки, в вихревом потоке.
  1. Математичні проблеми техничної     механіки – 2010. Міжнародна наукова

конференція. 19 – 22 квітня. Матеріали конференції. Дніпродзержінськ: ДДТУ. С 2221.

Павленко А.М., Чейлытко А.А Моделирование тепломассообмена частицы, с учётом зависимости её теплофизических характеристик от параметров термообработки, в вихревом потоке. Математичні проблеми техничної механіки – 2010. Міжнародна наукова конференція. 19 – 22 квітня. Матеріали конференції. Дніпродзержінськ: ДДТУ. С 2221.
Павленко А.М., Кошлак А.В. Моделирование взаимосвязи технологических и структурных характеристик пористых теплоизоляционных материалов в процессе производства Вісник КПУ ім. М. Остроградського – Вип. 1/2010 (60),част.1. –С. 104-108.
Павленко А.М., Кошлак А.В. Моделирование взаимосвязи технологических и структурных характеристик пористых теплоизоляционных материалов в процессе производства Вісник КПУ ім. М. Остроградського – Вип. 1/2010 (60),част.1. –С. 104-108.
Перерва П.Г., Назаренко К.В. Економетричне моделювання оцінювання фінансового стану машинобудівних підприємств України Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 259 :В 7т.–Т.4. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. С. 916 – 922.
Перерва П.Г., Назаренко К.В. Економетричне моделювання оцінювання фінансового стану машинобудівних підприємств України Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 259 :В 7т.–Т.4. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. С. 916 – 922.
Лямбіна О.А. Оцінка ефективності використання управлінського персоналу підприємства за допомогою економетричної моделі www. Economv.nauka.com.ua.Ефективна економіка. № 5,С-
Осіння О. С., Павленко А. М. Особливості спалювання мазутних емульсій

Міжнародна научно- методична конференція «Проблеми математичного моделювання». 25-27 травня 2011 р.Дніпродзержінськ. ДДТУ, С.74.

Ламбіна О.О.

Моделювання організаційно-економічного забезпечення функціонування підприємства в умовах його інноваційного розвитку на прикладі ТОВ «Олімпекс-Агро»

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 28-29 жовтня 2011 р.- Кременчук: Видавець Щербатих, С.40-41.
Павленко А.М., Кошлак А.В. Осіння О. С., М

Оптимизация процессов горения водомазутных эмульсий

Вісник КНУ ім. М. Остроградського – Вип. 4/2011 (69),част.1. –С. 25-28.

Павленко А.М., Кошлак А.В. Осіння О. С., М

Моделирование процессов образования окислов азота при сжигании топливных эмульсий

Вісник КНУ ім. М. Остроградського – Вип. 5/2011 (70),част.1. –С. 191-195.

Расторопова І.А.

Ємельянова А.В.,

Пріоритети інноваційного розвитку у зовнішній торгівлі України Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»,13-14 березня 2013 р. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С. 327-329.
Петченко М.В. Дослідження методів оцінювання ефективності управління діяльності підприємств Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С.41-43.
Расторопова І.А., Швець А.В. Аналіз зміни індексу цін Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 року. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014. – С. 32-33.
Шевченко Т.В. Оцінка ефективності використання інноваційних ресурсів в виробництві машинобудівної продукції ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 229-230.