Публікації Дідура Сергія Володимировича

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори
(прізвище студента підкреслити)
Назва публікації Бібліографічні дані
                                                   Амортизация лизингуемого оборудования       

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник молодих вчених. Вип.2. - Київ.- 1996. - С.96-100.

 

Методика розрахунку лізингових платежів.

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник молодих вчених. Вип.5. - Київ.- 1998. - С. 179-186.

  Організаційно-економічний механізм використання окремих схем лізингу в інвестиційній та інноваційній діяльності підприємств

Формування ринкових відносин в Україні: Збірник молодих вчених. Вип.5. - Київ.- 1998. - С.107-112

  Попит в системі макропоказників Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. № 15  / - К., 2001. - С.24-26.
  Пропозиція як важлива категорія ринкової економіки Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. № 17,  / - К., 2002. - С.69-73.
  Фактори сукупної пропозиції Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Спец. вип. до №7-8 (26-27), К., 2003. - С.166-169.
  Вплив сукупного попиту на економічну стратегію держави Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. №11 (42), - Київ. - 2004. - С. 99-101.
  Збалансування попиту і пропозиції в економіці  ринкового типу. Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. № 9 (40). / - К., 2004. - С.223-226.
  Проблеми аналізу і регулювання попиту і пропозиції Брошура. - К.: Наук. світ, 2004. – 61 с.
  Використання доходів в СНР як показник сукупного попиту в балансах національної економіки Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. № 5 (48), - Київ. - 2005. - С. 21-26.
  Щодо державного регулювання попиту Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. № 4 (47), - Київ.- 2005. - С. 42-45.
  Ціна як результат дії попиту і пропозиції у вченнях економістів старої школи Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. № 2 (45), - Київ. - 2005. - С. 28-31.
  Взаємодія попиту і пропозиції Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. №1 (44), - Київ.- 2005. - С. 89-91.
  Методичні основи регулювання пропозиції Брошура. - К.: Наук. світ, 2005. – 62 с
  Чинники досягнення макроекономічної рівноваги Колективна  монографія: Тенденції і пропорції розвитку економіки України./ За ред. В.Ф. Беседіна. – К.: НДЕІ. - 2005. - С. 162-168.
  СНР як балансова система на макрорівні Колективна  монографія: Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України: Людина, громада, держава. – К.: Видавничий дім “Корпорація”. - 2005. - С.44-58.
  Балансування вартісних пропорцій сукупного попиту і сукупної пропозиції на макрорівні Колективна  монографія: Стратегія соціально-економічного розвитку: держава, суспільство, особистість. – К.: Видавничий дім “Корпорація”, 2005. - С. 55-65.
  Регулювання попиту і пропозиції на макрорівні Монографія. - – К.: Наук. світ, 2005. – 319 с.
Вирбулевська О.В. Особливості страхування у вільних економічних зонах України Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2007. - №3 (14).-  С.28-31.

Глухова В.І.

Бухгалтерський облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства України та напрями його модернізації Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2007. - №3 (14).- С.74-77.
Лактіонова Л.О., Лактіонова Ю.Г. Структура та динаміка доходів населення як основної складової фінансів населення. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, грудень 2007, №4 (15).- 2007.- Полтава: ПолтНТУ. – С.160-164.
Хоменко Л.М. Формування інвестиційних потоків платежів на підприємствах нафтохімічної промисловості Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Випуск 225. Том 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 542-548.
Волошина О.В.. Івко О.В. Механізм функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, березень 2007, №4 (15).- С.71-75.
Лактіонова Л.О., Гордова О. Оцінка сучасного стану державного боргу України. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені  Юрія Кондратюка, грудень 2007, №4 (15).- 2007.- Полтава: ПолтНТУ. –С.72-76.
Лактіонова Л.О., Лактіонов Ю.Г. Фінансування державної програми житлових субсидій Економіка і регіон // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, березень 2008, №1 (16). – 2008. – Полтава. – С.140-143.
Михайленко М.М Напрями підвищення конкурентоспроможності української продукції Materialy IV Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji «Nauka I Inowacja – 2008» 07-15 pazdziernika 2008 roku. - Tym 4 – Ekonomiczne nauki . – Przemysl, Nauka I studia.
Касич А.О. Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1 (79). – С. 85-93.
Кашина О. В., Мелешко М.М. Особливості державного податкового контролю в Україні та ФРН Матеріали за 5-а международна научна практична конференція, „Бъдещето проблеми те на световната наука – 2009”. Том 2. икономики. София. „Бял ГРАД-БГ” ООД. С.88-90.
Волошина О.В., Лисиченко О.О. Інсайдерська рента як основний недолік сучасного корпоративного управління в Україні Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 3 (30). – Донецьк: ДЕГІ, 2009. – С.197-202.
Хоменко Л.М. Розробка і виведення на ринок нової киснемісткої продукції Економіка:  проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Випуск 264. Том ІV – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 946-951.
Лактіонов Ю.Г. Актуальные вопросы механизма формирования территориальных дорожных фондов Украины Економіка і регіон.//Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, березень 2010, №1(24). - Полтава: ПолтНТУ, 2010. – С. 119-123.
Глухова В.І.,, Дьяченко А. С. Coexistence and Mutual Development of National Economies under Globalization Conditions Матеріали за 6-а международна научна практична конференція, „Найновите постижения на европейската наука”, - 2010. Том 2. икономики. София. „Бял ГРАД-БГ” ООД. С.100-102.
  Бюджетний контроль і його результативність в Україні Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. – Вип. 1(20): Економічні науки. - Чернівці: Технодрук, 2011. - С.17-23.
Геньбач С.В., Сівков О.С. Особливості реалізації проектів диверсифікації виробництва Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracovania sa nauka I technikami – 2011». – Volume 14. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia, 2011. – P.21-23.
Глухова В.И. Особенности программно-целевого метода бюджетирования в Украине Сборник статей ежегодной всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и управления в современном обществе»: материалы научно-практической конференции, 17 ноября 2011 г. – Пермь: АНО ВПО «Пермский институт экономики и финансов», 2011. – С. 36-38.

Гришко Н.Є., Воробйова Л.Д.,

Глушко А.В.

Особливості оцінки конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств (на матеріалах Полтавської області) Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал.-2011.-№3(31).-с. 53-60.