Публікації Гришко Наталі Євгеніївни

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори (прізвище студента підкреслити) Назва публікації Бібліографічні дані
  Проблема збиткового виробництва в Україні та можливі шляхи її вирішення Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ Реструктуризація економіки та інвестиції в Україну“ м. Чернівці 1998 р. с.88-90
Москаленко П.Г. Проблемна ситуація як дидактична основа активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (теоретичний аспект) Матеріали науково-практичної конференції “Шляхи підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів“ 2000 р
  Аналіз процесів забезпечення фінансової безпеки регіону Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті ,Рівне, 2000, с.50-54
  Економічна безпека: регіональний аспект Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ; Випуск 2/2001 (11), с.444-445
  Методичні аспекти оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємства Регіональні перспективи. – 2002 р. №1 (20) с. 154-155
  Економіко-статистичний аналіз факторів економічної безпеки Полтавського регіону Регіональні перспективи. – 2002 р. №5 (24) с.135-136
  До проблеми управління економічною безпекою регіону Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ.-Кременчук:КДПУ,2002.- Вип..4(15), с.8-10
  До проблеми управління економічною безпекою регіону Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці КДПУ.-Кременчук:КДПУ, 2002.- Вип..4(15), с.8-10
Петраш А.В. Особливості експортної діяльності холдингової компанії «АвтоКраз» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Організаційно-економічні та фінансові механізми мобілізації резервів промислових підприємств при трансформації економіки”, Кременчук, 2005,с. 8-10
Кузьменко О.В. Реструктуризація підприємств як основа їх економічного зростання Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ”, КДПУ, 18-20 квітня 2006 р.
  Моделювання обсягів експорту продукції (на прикладі ХК „АвтоКрАЗ”) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ”, КДПУ, 18-20 квітня 2006 р.
Івко М.В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства (на прикладі ВАТ „КрКЗ”) Матеріали регіональної науково-технічної конференції молодих учених та спеціалістів, КДПУ, 26-28 квітня 2006 р.
Кузьменко О.В. Особливості застосування таргет-костінгу як стратегії адаптації підприємства до ринкових умов Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 211: В 4 т. Том 1 - Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. -С.19-25.
Черніченко О. Ю. Оцінка існуючого стану соціального розвитку колективів машинобудівних підприємств міста Кременчука Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика, „Луганський інститут праці та соціальних технологій”, 6-7 грудня 2007 р., с. 210-215
Русіна О. Ю. Дослідження умов праці на підприємствах гірничодобувної промисловості України Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика, „Луганський інститут праці та соціальних технологій”, 6-7 грудня 2007 р., – С. 153-158.
Тимошенко Ю. В. Особливості розвитку інноваційної системи України Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціїї „Перспективи розвитку ринку науково-технічної продукції України та країн Африки”, 22 листопада 2007 р., Київ, УкрІНТЕІ, с. 10-13
Черніченко О. Ю. Пряме іноземне інвестування як напрямок розвитку виробництва науково-технічної продукціїї Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціїї „Перспективи розвитку ринку науково-технічної продукції України та країн Африки”, 22 листопада 2007 р., Київ, УкрІНТЕІ, с. 13-15
  Методика оцінки існуючого стану соціального розвитку колективів машинобудівних підприємств Збірик докладів в тезісах І відкритої науково-технічної конференції молодих спеціалістів „КВБЗ-2007”, 24 листопада, 2007 р., с.109-111
  Модель оцінки експорного потенціалу машинобудівного підприємства (на прикладі ВАТ „Кредмаш”) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ”, КДПУ, 11-13 квітня 2007 р.
ЖолонковськийД. Теоретичні аспекти використання іноземних інвестицій Матеріали ΧIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених, спеціалістів, КДПУ, 26-27 квітня 2007 р.,с. 303-305
  Особливості оцінювання інвестиційної привабливості регіонів Матеріали ΧIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених, спеціалістів, КДПУ, 26-27 квітня 2007 р.,с. 322-325
Тимошенко Ю.В. Аутсорсинг та офшоринг як новітні концепції мінімізації витрат суб’єкта господарювання Матеріали ΧIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених, спеціалістів, КДПУ, 26-27 квітня 2007 р.,с. 265-268
Дідур С. В. Особливості експортної діяльності та оцінка ефективності експортних операцій промислового підприємства (на прикладі ВАТ „КРЕДМАШ”) Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”, Збірник наукових праць. Тематичний випуск:Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків:НТУ „ХПІ”. – 2007. - №16. – 54-63
Тельнюк Ю. В., Стрельніков О. С. Логістичні витрати в системі оцінки ефективності логістичної системи підприємства Материали за 4-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», 17-25 декември 2008.-Том 9.-Икономики.-София, с. 6-9
Товста В. В., Стрельніков О. С. Особливості інноваційної діяльності промислового підприємства Материали за 4-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», 17-25 декември 2008.-Том 8.-Икономики.-София, с. 19-22
Сикал А. Ф., Тельнюк Ю. В. Оцінка ефективності механізму додаткового стимулювання праці на промисловому підприємстві Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика, „Луганський інститут праці та соціальних технологій”.-Луганськ: ЛІПСТ, 2008.-с. 66-74
Перерва П. Г., Русіна О. Ю. Регіональні пріоритети розвитку інвестиційних процесів Матеріали четвертої науково-практичної конференції «Стратегічна реструктуризація Регіональної економіки та соціальної сфери» (у контексті «Програми діяльності Кабінету Міністрів України»), 26 березня 2008 р., Винница – С. 123-126.
Дідур С. В. Оцінка ефективності процесів реструктуризації промислового підприємства (на прикладі ВАТ „КрКЗ”) Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал.-2008.-№4(20).-с. 92-101.
Лещенко Ю.В. Новітні інноваційні структури як запорука розвитку національної інноваційної системи Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka I inowacja-2008», , tum 3, Ekonomiczne nauki, Przemysl, 7-15 razdziernika 2008.- c. 35-38
Тимошенко Ю. В. Таргет-костинг як метод управління витратами на вітчизняних підприємствах Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы шестой Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского.- Симферополь: Ди Ай Пи, 2008.- с. 152-154.
Черніченко О. Ю. Ринок прямих іноземних інвестицій в Україні: специфіка та перспективи розвитку Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”, Збірник наукових праць. Тематичний випуск:Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2008, с. 88-95
  Особливості оцінки експортного потенціалу машинобудівного підприємства(на прикладі ВАТ „КРЕДМАШ”) Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19: У двох частинах.- Черкаси: ЧДТУ, 2008.- Частина І., с. 160-162
Пастухова К.М. Модель кількісного оцінювання впливу логістичної системи на результати господарської діяльності машинобудівного підприємства (на прикладі ВАТ «Кредмаш») Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 257: В 7 т.- Т.ІІІ.- Дніпропетровськ: ДНУ.-2009.- с.562-568
Кравченко В.О., Дзюбан В.С. Особливості цінової політики машинобудівного підприємства (на прикладі ВАТ «Кредмаш») Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 257: В 7 т.- Т.ІІ.- Дніпропетровськ: ДНУ.-2009.- с.374-384
Дідур С.В., Рогова О.С. Основні підходи до оцінки вартості інтелектуальної власності в Україні Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 256: В 10 т.- Т.ІІ.- Дніпропетровськ: ДНУ.-2009.- с.404-409
Джуган М. С. Особливості оцінки інвестиційної привабливості машинобудівного підприємства в контексті гарантування економічної безпеки Вестник національного технического университета «ХПИ».-№35.-2009.-с.88-93
  Особливості та сучасний стан фінансових послуг на фондовому ринку України Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference «Aktualni vymozenosti vedu - 2009», 27 cervna-05 cervencu 2009 roku. - Dil 1.-Ekonomicke vedy.-Praha,  Publishing Hose «Education and Science».- c.101-102.
Товста В. В. Аналіз управління розвитком інвестиційної діяльності ВАТ „Крюківський вагонобудівний завод” Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ,2009. – С.321-323.
Коробка А. В., Коноваленко О. Д. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємств Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ,2009. – С.297-299.
Зайвенко О. М., Саленко О. Ф. Організаційно-економічний механізм управління витратами на підприємствах промисловості Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ,2009. – С.243-245
Стрельніков О. С.,Черніченко В. Є. Управління витратами підприємства Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ,2009. – С.260-262.
  Економічна безпека підприємства: сутність, функціональні складові Вестник національного технического университета «ХПИ».-№36-1’2009.-с.161-169
Мовчан І.В. Інновації як фактор забезпечення розвитку виробничого потенціалу машинобудівних підприємств України Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук: КДПУ, 2010. – С.237-238.
  Модель аналізу і попередження економічної небезпеки промислового підприємства Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізаційних процесів”.-Кременчук: КДУ, 2010.– С.165-167.
Пастухова К.М. Напрямки поліпшення інвестиційного клімату в Україні Материали за 6-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука», - 2010. Том 4. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – с. 46-48.
Пугачова Т.А. Оценка уровня экономической безопасности промышленного предприятия Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика: тезисы докладов II Международной студенческой научно-практической конференции: в 5 т.-Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010.-Том III.- с. 102-103.
Линник Т.С Особливості формування дивідендної політики підприємства Ефективна економіка».– К.:– 2011 р. – № 11. –Режим доступу до журналу: http:// www.economy.nayka.com.ua
  Сучасний стан економічної безпеки на промислових підприємствах України у контексті їх інноваційного розвитку Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва.-Харків: НТУ «ХПІ».-2011.-№8-1’2011.- с.32-39
  Сучасний стан економічної безпеки на промислових підприємствах України у контексті їх інноваційного розвитку Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта», 6-9 квітня 2011 р., НТУ «ХПІ», м. Харків, с. 78-82
Линник Т.С Підходи до формування дивідендної політики підприємства Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону», 18-20 травня 2011 р., Суми, с. 89-91.
Дідур С.В., Воробйова Л.Д., Глушко А.В. Особливості оцінки конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств (на матеріалах Полтавської області) Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал.-2011.-№3(31).-с. 53-60.
Шевчук Ю.І. Підходи до забезпечення екологічної безпеки машинобудівного підприємства Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 грудня 2011 р.).- Одеса:у 2-х частинах, «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011.- С.50-52.
Ісмаілова І.Н., Гута І.О. Шляхи зниження витрат підприємства Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 7 грудня 2011 р. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».- С. 61-63.
Іванова С. А., Прилипко Д. В. Проблеми інвестування машинобудування України Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 7 грудня 2011 р. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».- С. 165-168.
  Методи управління економічною безпекою промислового підприємства Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія/ за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011.-644 с.- С.394-402.
Мамон О.М. Підходи до визначення оптимальних параметрів максимізації рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства Світова економіка ХХІ століття:сучасні тенденції та перспективи розвитку: V Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених. м. Львів, 18-19 листопада 2011 року.- Львів: Лівівська економічна фундація, 2011.-с. 48-50

Вітко О.Ю.,

Палун І.А.

Передумови та характеристика інфляційного процесу Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami.-2011» Volume 20. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia. – S. 49-50.
Ісмаілова І.Н. Підходи до оцінки економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 23 грудня 2011 р. - Умань: Видавець «Сочінський», 2011.-Ч. 1.-С. 93-95.
  Формування системи показників економічної безпеки машинобудівного підприємства Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку/ Під ред. д.е.н. професора О.О. Непочатенко (частина 2) Умань: Видавець «Сочінський», 2012.-416 с. – С. 62-69.
Маслак О.І., Іщенко С.В. Інноваційні підходи і діяльності промислових підприємств: забезпечення економічної безпеки при формуванні продуктової та товарної політик Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Збірник тез доповідей П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня-1 жовтня 2011 р. – Суми: ТОВ «Папіріус», 2011.-С. 123-125
  Ідентифікація стану економічної безпеки промислових підприємств у контексті забезпечення сталого розвитку регіонів Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів», 29-30 вересня 2011 р. - Кременчук:, 2011.- с. 24-26.
Линник Т. діяльності промислових підприємств «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 28-29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, 2011.- с. 20-22.

Миндар І.,

Проблеми розвитку інноваційної Матеріали Всеукраїнської наукової конференції

Пирогов Д.Л.,

Ісмаілова І.Н.

Особливості виділення функціональних складових економічної безпеки підприємства Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 28-29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, 2011.- с. 22-24.
  Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 жовтня 2012 р. – Одеса, Атлант, 2012. –С.393-394.
Конько І.М. Особливості оцінювання стану екологічної безпеки машинобудівного підприємства Економіка та управління: проблеми науки та практики: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Лівів, 28-29 вересня 2012 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2012. – С.63-65.
Маслак О.І. Оптимізація параметрів екологічного розвитку у контексті забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: монографія/ за ред. д.е.н., О.І. Маслак.- Кременчук, 2012. – С.7-33.
Маслак О.І., Квятковська Л.А. Управління якістю діяльності машинобудівних підприємств Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».-27-29 вересня 2012. – Суми: ТОВ «ДД Папірус»- С.161-163.
Расторопова І.А. Особливості іноземного інвестування в Україні Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. ч. 2. – С. 47 -48.
Тягун Ю.Ю. Особливості оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі ПАТ «КВБЗ») Материалы международной научно-практической конференции «Экономика, финансы, менеджмент: проблемы и перспективы развития». – г. Харьков, 30-31 октября. – 2012. – С. 25-28.
Маслак О.І. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2012. – №12. – С. 8-13.
    розвитком у сучасному суспільстві: проблеми і перспективи», 13-14 березня 2013 р. – Комсомольск: СВД Олексієнко В.В., 2013 - С. 158 -160.
Расторопова І.А. Аналіз проблем інноваційної діяльності в Україні Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим
Ємельянова А.В., Криндач Л.Г. Безробіття як перешкода сталому розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми і перспективи», 13-14 березня 2013 р. – Комсомольск: СВД Олексієнко В.В., 2013 - С. 91 -93.
Маслак О.І. Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий журнал. – 2013. – №1. – С. 198 - 209.
  Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. - №1(48). – 2013. – С. 62 – 69.
Маслак М.В. Механизм управления экономической безопасностью машиностроительного предприятия в контексте развития трансфера технологий Современные проблемы науки и образования [электронный научный журнал].– 2013. - №2 - Режим доступа: URL: http://www.science-education.ru/108-9063
Маслак О.І. Економічне обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку машинобудівного підприємства в системі забезпечення раціонального рівня економічної Сталий розвиток національного господарства: еколого-економічна концепція: монографія/ за ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак.- Кременчук, 2014. – С. 95-122.
Малик О.А., Шевченко Т.В. Оцінка ефективності управління використанням та оновленням основних засобів ПАТ «Галещина, машзавод» Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 р. – Кременчук: СВД Олексієнко В.В., 2014. - С. 31 - 32.
Малик О.А., Шевченко Т.В. Оцінка ефективності інноваційних проектів в Україні Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 р. – Кременчук: СВД Олексієнко В.В., 2014. - С. 134 - 135.
Тягун Ю.Ю., Проценко М.С. Оцінка результативності еко-спрямованого інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (на прикладі ПАТ «КрКЗ») Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 р. – Кременчук: СВД Олексієнко В.В., 2014. - С. 140 - 141.
Азаров А.К., Березовська В. Екологізація промислового виробництва як чинник стійкого розвитку Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 р. – Кременчук: СВД Олексієнко В.В., 2014. - С. 43 - 44.
Александровський Д.О., Рудик Є.Ю. Сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 24-25 квітня 2014 р. – Кременчук: СВД Олексієнко В.В., 2014. - С. 224 -225.
Шевчук Ю.В. Підхід до оцінювання рівня інвестиційної привабливості промислового підприємства Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 24-25 квітня 2014 р. – Кременчук: СВД Олексієнко В.В., 2014. - С. 219 -220.
Шелестовська О.О. Підходи до оптимізації системи логістичних витрат машинобудівного підприємства Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 24-25 квітня 2014 р. – Кременчук: СВД Олексієнко В.В., 2014. - С. 225 -226.
  Управління економічною безпекою підприємства на засадах превентивного регулювання Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія «Економічні науки». – 2014. – 1 / 2014 / (3). – С. 44-52.