Публікації Іщенко Світлани Вікторівни

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори (прізвище студента підкреслити) Назва публікації Бібліографічні дані
  Дослідження методів формування товарної політики промислового підприємства Ефективна економіка [електронне фахове наукове видання з економіки]. – 2012. - №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
Безручко О.А. Обгрунтування необхідності розвитку бізнес-інкубаторів в Україні Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»,13-14 березня 2013 р. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С. 174-176.
Тягун Ю.Ю., Чеголя А.І. Інноваційна стратегія підприємств України в сучасних умовах Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»,13-14 березня 2013 р. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С. 166-168.
Сосницький Я.О. Формування механізму оцінки дієвості системи соціально-економічної мотивації персоналу Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи
  Порівняльний аналіз методів формування товарної політики промислового підприємства в умовах нестійкого зовнішнього середовища Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»,13-14 березня 2013 р. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С. 55-56.
Хоменко С.В. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства хімічної галузі Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»,13-14 березня 2013 р. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С. 53-55.
Крючка К.В. Вдосконалення методики оцінки життєздатності підприємства Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»,13-14 березня 2013 р. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С. 44-46.
Березовська В., Саранчук Г.О Іноземні інвестиції в Україні

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

„Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014 – С.

Волкова Ю.В. Дослідження підходів до визначення сутності інноваційного розвитку

 

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

„Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014 – С.

Саранчук Г.О., Азаров А.К Особливості матеріального стимулювання праці на підприємстві

 

атеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

„Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014 – С.

Бочкарьова Л.М., Karin Schimpf Дослідження принципів формування системи забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств

 

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

„Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014 – С.

Шевчук Ю.В. Разработка стратегии  конкурентоспособности предприятия  при внедрении современных методов работы с поставщиками Современные наукоемкие технологи. – 2014. - № 7, Часть 3. -  С. 98-99.
Волкова Ю.В. Совершенствование механизма диагностики финансовой жизнеспособности предприятий (на примере ПАО "КВСЗ") Современные наукоемкие технологи. – 2014. - № 7, Часть 3. -  С. 92-93.
Карбан Д.І. Комерціалізація прав на об’кти інтелектуальної власності XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 236-237.
Авдєєнко А.Л. Особливості стратегічного управління в Україні XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 217-218.
Бевз К.І. Оцінка ризиків господарської діяльності підприємства XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 215.