Публікації Лозовика Дмитра Борисовича

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори
(ПІБ студента підкреслити)

Назва публікації

Бібліографічні дані

-

Современные формы рекламной деятельности

Всеукраїнська науково-практична конференція 2002 р., м. Кременчук, КДПУ

 

Роль интернета как универсального средства рекламы и продвижения товаров Науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів 2002 р., м.Кременчук, КДПУ
  Современные формы рекламной деятельности Всеукраїнська науково-практична конференція 2002 р., м. Кременчук, КДПУ
  Роль интернета как универсального средства рекламы и продвижения товаров Науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів 2002 р., м.Кременчук, КДПУ
  “Современные формы рекламной деятельности” Вісник КДПУ. Випуск 4/2002 (15). -  С. 16-17
  “Інтернет магазини в Україні: міф чи реальність” Регіональні перспективи. – 2002 р. №5 (24)
  “Електронний бізнес в Україні: стан і перспективи розвитку” Регіональні перспективи. – 2002 р. №1 (20)
  Вексель як засіб розв’язання проблем своєчасності платежів XIV Регіональна науково-технічна конференція молодих вчених  і спеціалістів КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2004. - С.61-62.
  “Підвищення ефективності застосування електронної пошти як інструменту рекламної кампанії” Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 6. – С. 360-363
  Джерела фінансового забезпечення інноваційного розвитку України XIV Регіональна науково-технічна конференція молодих учених  і спеціалістів 2007 р., м. Кременчук, КДПУ ім. Михайла Остроградського
Начальна В.В Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції (зарубіжна практика) XIV Регіональна науково-технічна конференція молодих учених  і спеціалістів 2007 р., м. Кременчук, КДПУ ім. Михайла Остроградського
  “Проблемні питання електронної комерції в Україні” Вестник Национального технического университета «ХПИ». – 16`2007
  Вплив сучасних демографічних і міграційних процесів на трудовий потенціал Центрального Придніпров’я Материали за 4-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», 17-25 декември 2008.-Том 8.-Икономики.-София. - С. 19-
  «Проблеми та шляхи подолання фінансового забезпечення інноваційного розвитку України» Збірник Наукових праць Черкаського державного технологічного університету, серія: Економічні науки, випуск 19: у двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Ч.1. С. 154-155
  Аналіз фінансового результату в управлінні суб’єктами малого підприємництва Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми розвитку України в умовах інтеграції до СОТ”, КДПУ, 14-16 квітня 2009 р.
  Застосування систем електронної комерції у процесі розвитку підприємств «Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 253. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.
  Правові аспекти ведення електронного бізнесу «Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 252. Том I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.
  Вплив інтернет-технологій на діяльність підприємства Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізаційних процесів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – В 4 т. – Кременчук: КДУ ім. М Остроградського, 2010. – 307 с.
Дяченко О.М. Сучасні тенденції розвитку ринку праці та зайнятості населення в Україні «Регіональна бізнес-економіка та управління». Науковий, виробничо-практичний журнал. Вінницький фінансово-економічний університет №4(28), 2010. - С.147-153.
  Оцінка інноваційного розвитку в промисловості України Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2011» Volume 6. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – S. 76-77
  Бізнес-перспективи в соціальних мережах Materialy VII mezinarodni vedecko - prakticka konference «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2011» - Dil 5 Ekonomicke vedy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – C 35-36
  сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку україни Ефективна економіка №6, 2011. Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=588
Слободяник К.П. Застосування економіко-математичних методів і моделей в економіці Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką - 2012» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – S.64-65
Таран А.А. Застосування економіко-математичних моделей планування оптимального плану розвитку підприємства Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd - 2012». - Díl 8. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S.29-30
  Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні Ефективна економіка №6, 2012. Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1213
Таран А.А. Прогнозування виплат премій на страховому ринку України Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Archievement of high school», - 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 51-53
Шелудченко Т.В. Прогнозування розвитку демографічної ситуації сільської місцевості Полтавської області на 2013-2015 рр. Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012”. Volume 9. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – S.8-11
Лозовська О.О. Економетричне прогнозування ринку праці України Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012” Volume 33. Fizyka. Matematyka. Budiwnictwo I architektura.: Przemysl. Nauka I studia. – S. 60-63.
Чубка О.Ю. Прогнозування та шляхи підвищення рівня економічної активності населення України Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012”. Volume 9. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – S.57-60
Тягун Ю.Ю. Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств Материали за VIII международна научна практична конференція «Бъдещето въпроси от света на науката – 2012». Том 10. Икономики. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 6-8.
Ханас Т.В. Сучасні проблеми в розробленні економетричних моделей Материали за VIII международна научна практична конференція «Бъдещето въпроси от света на науката – 2012». Том 10. Икономики. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 14-16.
Малик О.А. Застосування кореляційного аналізу при діагностиці банкрутства Материали за VIII международна научна практична конференція «Бъдещето въпроси от света на науката – 2012». Том 10. Икономики. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 17-19.
Дідур С.В. Молочна галузь україни: тенденції та перспективи розвитку Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. -Кременчук: КрНУ, 2012. – Випуск 3 (74). – С148-151.
Лемеш А.С. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства Materialy IX mezinarodni vedecko - prakticka konference «Veda a vznik – 2012/2013». – Dil 11. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – C 23-35.
  Інтелектуальний капітал як чинник економічного розвитку підприємства Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2013 р. – Комсомольск: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С.58-60.
Чеголя А.І. Ефективність управління оборотним капіталом в економіці України Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 17-18 січня 2014 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. Ч.1. – С. 33-36.
Корніяш В.С. Визначення взаємозв’язків між факторами впливу та інфляцією за допомогою кореляційного аналізу Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 17-18 січня 2014 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. Ч.1. – С. 13-15.
Карпова В.С. Визначення взаємозв’язків між факторами впливу та інфляцією за допомогою кореляційного аналізу Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 17-18 січня 2014 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. Ч.1. – С. 13-15.
Карпова В.С. Оцінка економічного потенціалу машинобудівного підприэмства на основі ПАТ «Кредмаш» Приднепровский научный вестник. – Днепропетровск: 2014. - №1 (148) 2014. – С.49-53.
Карбан Д.І., Безручко О.О. Перспективи розвитку індустріальних парків в україні Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції // „Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, – Кременчук:
Шульц О.С. Маркетингова концепція діяльності молокопереробних підприємств Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції // „Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014. – С.48-50.
Азаров А.К. Перспективи використання електронного цифрового підпису в економіці України ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014. – С.233-235.
Марченко В.В. Перспективи розвитку торгівлі в мережі Інтернет ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2014. – С.235-236.