Публікації Перерви Петра Григоровича

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори
(прізвище студента підкреслити)
Назва публікації Бібліографічні дані
Маслак О.І., Мехович С.А., Погорєлов М.І., Ларка М.І. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс Підручник в 2-х ч. / За редакцією Перерви П.Г. та ін. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 1237 с. – Укр. мовою.
Товажнянський В.Л. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства Економіка розвитку.- Х.: ХНЕУ.- 2010.- № 2[54].- С.46-50.
Товажнянський В.Л. Розвиток методів використання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах Вісник НУ «Львівська політехніка» "Проблеми економіки та управління", №668. - 2010. - с.435–444
Товажнянський В.Л. Кобелева Т.А.  Антикризисный мониторинг производственно-комерческой деятельности предприятий машиностроения Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса: колл. монография.- СПб.: Астерион, 2010.- Т.2.- п.6.2.- С. 254–264.

Косенко А.П.,

Коциски Д,

Маслак О.І,

Сакай Д.

Экономическая оценка инновационного потенциала Издательство Мишкольцкого университета. - Мишкольц-Харьков, 2010. – 166с.