Публікації Воробйової Лариси Дмитрівни

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори (прізвище студента підкреслити) Назва публікації Бібліографічні дані
  Досвід зарубіжний країн у розв’язанні проблем соціального захисту на етапі становлення ринкової еономіки Проблемы создания новых машин и технологий. Науч. тр. КГПИ. Кременчуг: КГПИ, 1999. Вып.2/1999(7).  – С.391-398.
Щетинін В.Т. Вплив складу пилогазоподавляючих добавок до вибухових речовин на вихід токсичних газів під час вибуху Проблемы создания новых машин и технологий. Науч. тр. КГПИ. Кременчуг: КГПИ, 2000. Вып.1/2000(8). – С.606-608
  До питання про зниження кінцевої концентрації пилу при підривних роботах Проблеми охорони праці в Україні. Зб.наук.праць.- К: ННДІОП. – 2000. Вип.3 – С.111-114.
  Про зниження розльоту осколків при виконанні спеціальних підривних робіт Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». Зб.наук.праць. – Київ:НТУУ»КПІ», – 2001. – Вип.5.- С.83-85.
  Снижение интенсивности ударных воздушных волн при выполнении специальных взрывных работ Проблемы создания новых машин и технологий. Науч.тр.КГПИ.  Кременчуг:КГПИ, 2001. Вып.2/2001(9). – С.507-508.
Воробйов В.Д.; Плужник В.І.; Демещук В.Л. Дослідження комбінованого електровибуху для руйнування гірських порід Проблеми охорони праці в Україні. Зб.наук.праць.- К.: ННДІОП , 2001. Вип.4. – С.53-57.
Воробйов В.Д. К вопросу о рациональном пространственном расположении шпуровых зарядов при разрушении фундаментом Проблемы создания новых машин и технологий. Науч.тр.КГПИ. Вип.2/2001(11). Кременчуг:КГПИ, 2001. – С.507-508.
Помазан М.В.; Щетинин В.Т. Промышленные исследования влияния нейтрализующей добавки в заряде ВВ на изменение концентрации вредных газов в атмосфере карьера Вісник КДПУ. Наук.праці КДПУ –Кременчуг:КДПУ, 2002. – Вип.2(13). – С.31-33.
  Раціональна конструкція набивки при використанні свердловинних зарядів у полімерних рукавах Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». Зб.наук.праць. – Київ:НТУУ «КПІ», 2004. – Вип.10. – С.91-94.
  Исследование влияния кумулятивного эффекта на давление в воздушном промежутке при взрыве рассредоточенного заряда Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». Зб.наук.праць. – Київ:НТУУ «КПІ», 2005. – Вип.12. – С,53-58.
Славко Г.В. Теоретичне обґрунтування раціонального розміщення бойовиків у розосередженому заряді Вісник ЖДТУ. Наук. журнал. Технічні науки – Житомир, 2006. – Вип.ІІІ (38). – С.146-149.
Костін В.В.;    Помазан М.В. Розрахунок параметрів гнучкого зв’язку для формування розосередженого заряду Вісник КДПУ. Наук.праці КДПУ – Кременчук:КДПУ,2006.– Вип.5/2006(40). – С.98-101.
  До питання про сутність, форми та особливості вартості інтелектуального капіталу на сучасних підприємствах Вісник КДПУ. Наук.праці КДПУ – Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип.1/2006(36). – С.114-116.
Максименко Д.В. Свердловинний заряд вибухової речовини Пат.на корисну модель 48860 Україна: F 42 D 3/00. № 2002010329. – Заяв.14.01.2002. – Опуб.15.08.2002. – Бюл.№8.- 4с.
Щетинін В.Т.; Славко Г.В.; Лотоус В.К. Свердловинний заряд Пат.на корисну модель 1875 Україна: F 42 D 1/08. № 20021210641. – Заяв.26.12.2002. – Опуб.16.062003. – Бюл.№6.- 2с.
Щетинін В.Т.; Славко Г.В.; Лотоус  К.В. Пристрій для розосередженого заряду вибухової речовини повітряним проміжком Пат.на корисну модель 1876 Україна: F 42 D 1/08. № 20021210642. – Заяв.26.12.2002. – Опуб.16.062003. – Бюл.№ 6.- 4с.
Щетинін В.Т.; Пєєв А.М; Лотоус  К.В. Свердловинний заряд Пат.на корисну модель 1876 Україна: F 42 D 1/08. № 20021210642. – Заяв.26.12.2002. – Опуб.16.062003. – Бюл.№ 6.- 4с.
Щетинін В.Т.; Славко Г.В.; Лотоус В.К. Кумулятивний замикаючий пристрій Пат.на корисну модель 7756 Україна: F 42 D 1/08. № 20041008375. – Заяв.15.10.2004. – Опуб.15.07.2005. – Бюл.№7.- 2с.
Славко Г.В.; Щетинін В.Т.; Воробйов В.В. Кумулятивний замикаючий пристрій Пат.на корисну модель 20166 Україна: F 42 D 1/02. № 200607612. – Заяв.07.07.2006. – Опуб.15.01.2007. – Бюл.№1.- 3с.
Славко Г.В.; Щетинін В.Т.; Воробйов В.В. Кумулятивний замикаючий пристрій Пат.на корисну модель 22259Україна: F 42 D 1/00. № 200609538. – Заяв.04.09.2006. – Опуб.25.04.2007. – Бюл.№5.- 2с.
  Підвищення ефективності дії свердловинних розосереджених зарядів для руйнування гірських порід Автореферат дис. на здобуття наук.ступ. к.т.н. – Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2007.-18с
Воробйов В.В., Щетинин В.Т. Влияние кумулятивного эффекта на изменение характера разрушения горной породы Зб.»Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва».-Наук.-вироб.зб.: КДПУ ім.М.Остроградського. – Кременчук:КДПУ, 2008. Вип.2/2008(№). – С.13-18.
Славко Г.В., Голуб О.Г. Оптитмізація похибки розрахунків методом граничних елементів напружено-деформованого стану тріщини під внутрішнім тиском технології гірничого виробництва».-Наук.-вироб.зб.: КДПУ ім.М.Остроградського. – Кременчук:КДПУ, 2008. Вип.2/2008(№). – С.47-54.
Ткач Н.Н., Пасечник А.М., Жукова Н.И. Закономерности взаимодействия сейсмовзрывных волн с закарстованным массивом горных пород Зб.»Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва».-Наук.-вироб.зб.: КДПУ ім.М.Остроградського. – Кременчук:КДПУ, 2009. Вип.1/2009(№). – С.63-71.
Воробйов В.В.,      Воробйов А.В.,    Проценко В.Є. Заряд для контурного підриву Пат.на корисну модель 44832Україна: F 42 D 1/08. № 0200906158. – Заяв.15.06.2009. – Опуб.12.10.2009. – Бюл.№12.- 2с.
Воробйов В.В., Проценко В.Є., Кіпін М.М., Воробйов А.В. Заряд для контурного підриву Пат.на корисну модель 42015Україна: F 42 D 1/08. № 0200813613. – Заяв.25.11.2008. – Опуб.25.06.2009. – Бюл.№12.- 2с.
  Дослідження можливостей розміщення регулювання діапазону коробки передач верстатів Вісник КДПУ ім.М.Остроградського – Кременчук:КДПУ, 2008. – Вип.6/2008(53). Ч.2. с.59-63
  Соотношения и условия на границе и реологические модели слоистых композиций и материалов с менее и более деформированными включениями Вісник КДПУ ім.М.Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип.6/2008(53).ч.2. – с.71-74
  Интеллектуальный капитал как условие экономического развития и конкурентоспособности производства Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук.праць. – Дніпропетровськ: ДНУ,2008. – Вип.239 (том 5). – С.1061-1067.
  Формування та функціонування корпорацій в сучасних умовах Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук.праць. – Дніпропетровськ:ДНУ,2008. – Вип.235 (том ІІІ). – С.732-739.
Помазан М.В. Ефективність використання кумулятивного ефекту в розосереджених зарядах Вісник КДПУ. Наук.праці КДПУ – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип.2/2008(49). – С.114-118.
Базалійський Ю.В. Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів на ТОВ «Валки-Ільменіт» Вестник НТУ «ХПИ». Сб.науч.трудов. – Харьков: НТ «ХПИ», 2008. – Вып.1. – С.77-82.
  Вплив чинників та конкурентних переваг на формування конкурентоспроможності машинобудівного підприємства Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук.праць. – Дніпропетровськ: ДНУ,2009. – Вип.255 (том 8). – С.2084-2091.
  Применение морфологического анализа для выбора состава и способы производства слоистых металлических и металлокерамических композицій Вісник КДПУ ім.М.Остроградського. – Кременчук, 2009. – Вип.2/2009 (55).ч.1. – с.44-46.
Л.А.Квятков-ська, С.О.Жуков Мотиваційний механізм системи соціального партнерства на сучасних підприємствах Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. Зб.наук.праць. - Кривий ріг:КЕІ, 2009. – Вип.1(17). – С.18-23.
Проценко В.Є., Воробйов В.В. Заряд для формування борту кар’єру Патент на корисну модель № 54179, зарег. 25.10.2010 р. в Державному реєстрі патентів України, бюл.№20. – 2с.
  Проблеми формування та відтворення основного капіталу промислового підприємства Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук.праць. – Дніпропетровськ: ДНУ,2010. – Вип.265 (том 8). – С.2257-2264.
Красєва Л.М. Оцінка оптимальних способів відтворення основного капіталу промислового підприємства Тези наукових доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – С.82-84.   
Л.Квяткоська, І.В.Мовчан Стратегічна стійкість як фактор забезпечення розвитку підприємства Вісник НТУ «ХПІ».-Харьков, 2011. – Вип. 7-1.2011. – С.7 – 12.
В.С.Дзюбан, Л.Квятковська Підвищення ефективності управління використанням матеріальних ресурсів  в ринкових умовах на промисловому підприємстві Вісник НТУ «ХПІ».-Харьков, 2011. – Вип. 8-1.2011. – С.39 – 44.
Маслак О.І. Економіка промислового підприємства Навч.посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 172 с.
Нагнибіда Д.П. Сучасний стан та проблеми удосконалення комплексу маркетингу на підприємстві Тези наукових доповідей науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». -  Кременчук:КНУ. 2011. – С.191-193.
Шарлай Н.В. Джерела та механізм формування доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах Тези наукових доповідей науково-практичної конференції  молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук:КНУ. 2011. – С.193-195.
Бацун О.В. Конкурентоспроможність деревообробної галузі України на міжнародному ринку Тези наукових доповідей науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».-  Кременчук:КНУ. 2011. – С.210-212.
Різніченко К.Г. Алгоритм формування інтегральної оцінки розвитку автотранспортного підприємства Тези наукових доповідей науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».-  Кременчук:КНУ. 2011. – С.215-217.
Бацун О.В. Організація експортної діяльності на підприємстві Тези наукових доповідей науково-практичної конференції  молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук:КНУ. 2011. – С.233-235.
  Покращення використання матеріальних ресурсів промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства». - Кременчук. 2011. С.15-16.
  Сучасні тенденції щодо інноваційного оновлення виробництва продукції Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком:монографія /за ред.д.е.н., проф.С.М.Ілляшенка. – Суми, ТОВ «Торговий дом Папирус», 2011. –  644 с.
Гришко Н.Є. Особливості оцінки конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств (на матеріалах Полтавської області) Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця:Вінницький фінансово-економічний університет. – 2011. - №3(31). – С.53-60.
Квятковська Л.А. Оцінка поточної та довгострокової конкурентоспроможності підприємства Вісник НТУ «ХПІ».-Харьков, 2011. – Вип. 26.2011. – С.181 – 187.
Воробйов А.В. Заходи щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві Материали за 8-а международна научна практична конференция «Бьдещите изследвания», - 2012. Том 6.Икономики, София. «Бял ГРАД-БГ» ОДД – С.71-73.
Шкуренко А.Є. Сучасний стан та перспективи розвитку машинобудування в Україні Матеріали IY Міжнародної наукової студентської конференції «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді».- Харків. 2012. – С.52-53.
Цебер В.В. Комплексна оцінка якості управління персоналом на машинобудівних підприємствах Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень». – Київ. 2012. – С.71-72.
  Формування методики моделювання щодо управління виробничими витратами підприємства Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». – Одеса. 2012. – С. 448-449.
  Оцінка ефективності фінансового контролю в системі формування та використання коштів Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління: проблеми науки та практики». – Львів. 2012. – С.16-18.
Ємельянова А.В. Елементи системи управління якістю продукції МатеріалиXY Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку економіки: проблеми і перспективи». – Київ. 2012. – С. 56-57.
Квятковська Л.А. Особливості формування механізму забезпечення стратегічного розвитку підприємницьких структур Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки», 2012. Вип.1-2012. – С.28-32.
Ємельянова А.В. Удосконалення системи управління якістю  діяльністю машинобудівних підприємств Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, менеджмент: проблеми і перспективи». – Харків. 2012. – С.12-14.
  Оцінка ефективності фінансового контролю в системі формування та використання коштів Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління: проблеми науки та практики». – Львів. 2012. – С.16-18.
  Формування методики моделювання щодо управління виробничими витратами підприємства Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». – Одеса. 2012. – С.445-448.
Воробйов А.В. Теоретичні аспекти механізму управління розвитком автотранспортного підприємства з вантажоперевезень Збірник студ. наукових праць Харьківського НАДУ «Економічні перспективи», 2013. - №5 (том 1) – С.34-37.
Квятковська Л.А. Удосконалення процесу ефективного управління витратами на машинобудівному підприємстві Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки», 2013. Вип.1-2013. – С.31-35.

Квятковська Л.А.,

Волкова Ю.В.

Стратегія розвитку інноваційної діяльності підприємства України на сучасному етапі Вісник НТУ «ХПІ».-Харьков, 2012. – Вип. 58 (964) 2012. – С.65 – 71.
  Методичні аспекти еколого-економічного аналізу гірничо-збагачувальних комбінатів Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Розробка, використання й екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин». – Кременчук, 2014. – С.37-41.

Воробйов В.В.,

Беззубченкова М.В.

Методы улучшения экологической обстановки при массовых взрывах Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Розробка, використання й екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин». – Кременчук, 2014. – С.83-87.
  Оптимізація методики оцінювання ефективності інвестиційних проектів на підприємстві Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально-економічних умовах» - Дніпропетровськ, 2013. – С.46-48.
Квятковська Л.А. Напрямки щодо оптимізації методики оцінювання ефективності інвестиційних проектів на підприємстві Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки», 2014. Вип.1-2014. – С.149-153.
Матяш Н.В. Фінансові ресурси підприємства та шляхи оптимізації їх формування Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2014. – С.214-215.
Гузієнко Т.В. Методи дослідження рівня економічної безпеки підприємства Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2014. – С.216-217.
Семенюта О.О. Зовнішні прояви корпоративної бізнес-культури Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2014. – С.220-221.
Гузієнко Т.О. Сутність та характеристика економічної безпеки підприємства Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи». – Кременчук, 2014. – С.39-40.
Клімова О.В., Дідур С.В. Управління фінансами агропромислового підприємства Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи». – Кременчук, 2014. – С.46-47.
Яворська Я.І., Дідур С.В. Сучасні тенденції управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи». – Кременчук, 2014. – С.47-48.