Склад кафедри

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Завідуюча кафедрою Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор.

Викладацький склад

 

ПРІЗВИЩЕ,ІМ`Я ТА ПОБАТЬКОВІ

НАУКОВІ СТУПІНЬ І ЗВ.

ПОСАДА

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛ.

Маслак Ольга Іванівна

д.е.н., професор

професор, завідуюча кафедрою

Інтелектуальна власність, трансфер технологій, економіка інноваційного підприємства, маркетинг інновацій, стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, системний аналіз і управління бізнесом, ціноутворення, економіка та управління інноваційним розвитком національного господарства

Перерва Петро Григорович

д.е.н., професор

професор

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, планування і контроль на підприємстві, управління конкурентоспроможністю, стратегічне управління в підприємстві

Одінцов Михайло Максимович д.е.н., професор професор Керівництво дипломними роботами
Манойленко Олександр Володимирович д.е.н., професор професор Керівництво дипломними роботами

Воробйова Лариса Дмитрівна

к.т.н., доцент

доцент

Економіка підприємства, організація, планування i управління виробництвом, організація виробництва та маркетинг, підприємництво і бізнес-культура, системи технологій промисловості

Воробйова Катерина Олександрівна к.е.н., доцент доцент Економіка і фінанси підприємства, глобальна економіка, логістична підтримка інноваційної діяльності, логістика, економічне управління підприємством, соціальна відповідальність, торговельна логістика, економіка підприємства

Бала Володимир Володимирович

к.е.н., доцент

доцент

Економіка підприємства, логістика, організація планування і управління виробництвом

Пирогов Дмитро Леонідович

к.т.н., доцент

доцент

Інвестування, економіка і організація виробництва, економічне обгрунтування науково-технічних рішень, економічний аналіз в електроспоживанні, організація виробництва, стандартизація і сертифікація продукції та послуг, економетрика, моделювання інноваційних процесів, статистика, оптимізаційні методи та моделі

Гришко Наталя Евгенівна

к.е.н., доцент

доцент

Антикризове управління підприємством, економіка підприємства, економічна безпека підприємств, капітал підприємства:формування та використання, комерційна діяльність підприємств, проектний аналіз, управління проектами, вступ до фаху (навчальна практика), системний аналіз і прийняття інноваційних рішень, ринок фінансових послуг, управління фінансовою санацією підприємства, фінансова діяльність суб'єкта підприємництва, фінансовий менеджмент

Маслак Володимир Іванович

д.і.н., доцент

професор

Основи наукових досліджень, методика викладання економічних дисциплін, документаційне забезпечення підприємницької діяльності, методологія наукових досліджень

Іщенко Світлана Вікторівна

-

ст. викладач

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, економіка і організація інноваційної діяльності, економічний аналіз, планування і контроль на підприємстві, системний аналіз в економіці, стратегічне управління підприємством, теорія економічного аналізу, економіка інтелектуальної власності, економічне управління підприємством, організація виробництва, управління ризиками в інноваційній діяльності

Таловер Володимир Адіславович

к.е.н. ст. викладач Керівництво дипломними роботами

Лозовик Дмитро Борисович

-

ст. викладач

Інформаційні системи і технології на підприємстві, економетрика, економетрія, економічна діагностика, математичне програмування, обгрунтування господарських рішень і управління ризиками, оптимізаційні методи та моделі, прикладне програмне забезпечення економіки

Глазунова Ольга Олександрівна

к.е.н.

ст. викладач

Економіка підприємства, потенціал і розвиток підприємства, економіка праці і соціально-трудові відносини, управління проектами, управління потенціалом підприємства, внутрішньо-економічний механізм діяльності підприємства, інвестиційний аналіз, управління конкурентоспроможністю, інтелектуальна власність, економіка фізичної культури

Шевчук Юрій Вікторович

- асистент Управління конкурентоспроможністю, економіка організації і планування виробництва, інвестування, ціноутворення, методологія наукових досліджень, моделювання інноваційних процесів