Склад кафедри

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Завідуюча кафедрою Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор.

Викладацький склад

 

ПРІЗВИЩЕ,ІМ`Я ТА ПОБАТЬКОВІ

НАУКОВІ СТУПІНЬ І ЗВ.

ПОСАДА

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛ.

Маслак Ольга Іванівна

д.е.н., професор

професор, завідуюча кафедрою

Інтелектуальна власність, менеджмент персоналу, міжнародний менеджмент, Міжнародна економіка, основи наукових досліджень, стратегічне управління підприємством, стратегічний аналіз, управління проектами, управління фінансовою санацією підприємства, фінансовий менеджмент, університетська освіта (Економіка підприємства), ціноутворення

Дідур Сергій Володимирович

д.е.н., професор

професор

Ринок фінансових послуг, управління ефективністю фірми

Перерва Петро Григорович

д.е.н., професор

професор

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, планування і контроль на підприємстві

Воробйова Лариса Дмитрівна

к.т.н., доцент

доцент

Економіка підприємства, організація, планування i керування виробництвом, організація виробництва та маркетинг, підприємництво і бізнес-культура

Воробйова Катерина Олександрівна к.е.н., доцент доцент  

Бала Володимир Володимирович

к.е.н., доцент

доцент

Економіка підприємства, логістика, організація планування і управління виробництвом

Пирогов Дмитро Леонідович

к.т.н., доцент

доцент

Інвестування, внутрішньо-економічний механізм діяльності підприємства, економіка та організація діяльності об'єднань підприємств, економіка та організація діяльності об'єднань підприємств, економіка і організація виробництва, економічне обгрунтування науково-технічних рішень, економічний аналіз в електроспоживанні, організація виробництва, стандартизація і сертифікація продукції та послуг

Гришко Наталя Евгенівна

к.е.н.

доцент

Антикризове управління, економіка підприємства, економічна безпека підприємств, капітал підприємства:формування та використання, комерційна діяльність підприємств, проектний аналіз

Ринок фінансових послуг, університетська освіта (Економіка підприємства), управління проектами, Управління фінансовою санацією підприємства, фінансова діяльність суб'єкта підприємництва, фінансова санація та банкрутство, фінансовий менеджмент

Маслак Володимир Іванович

к.і.н., доцент

професор

Основи наукових досліджень, методика викладання економічних дисциплін

Іщенко Світлана Вікторівна

-

ст. викладач

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, економіка і організація інноваційної діяльності, економічний аналіз, планування і контроль на підприємстві, системний аналіз в економіці, стратегічне управління підприємством, теорія економічного аналізу

Кулінічев Петро Костянтинович

-

ст. викладач

Виробнича практика

Таловер Володимир Адіславович

- ст. викладач  

Лозовик Дмитро Борисович

-

старший викладач

Інформаційні системи і технології на підприємстві, економетрика, економетрія, економічна діагностика, математичне програмування, обгрунтування  господарських рішень і управління ризиками, Оптимізаційні методи та моделі, прикладне програмне забезпечення економіки

Глазунова Ольга Олександрівна

к.е.н.

ст. викладач

Економіка підприємства, потенціал і розвиток підприємства, економіка праці і соціально-трудові відносини, управління проектами, управління потенціалом підприємства

Шевчук Юрій Вікторович

- асистент