Силабуси

Силабус з навчальної дисципліни «Філософія науково-дослідної діяльності»

Силабус з навчальної дисципліни «Етичний кодекс ученого»

Силабус з навчальної дисципліни «Сучасні технології освітнього процесу»

Силабус з навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в науковій економічній діяльності»

Силабус з навчальної дисципліни «Управління науковими проєктами та трансфер знань»

Силабус з навчальної дисципліни «Академічна англійська мова»

Силабус з навчальної дисципліни «Економіка та управління інноваційним розвитком національного господарства»

Силабус з навчальної дисципліни «Терміносистема економічних наук»

Силабус з навчальної дисципліни «Моделювання складних економічних систем»

Силабус з навчальної дисципліни «Системний аналіз та обґрунтування стратегічних змін у соціально-економічних системах»

Силабус з навчальної дисципліни «Сучасні методи наукових досліджень у галузі економіки»

Силабус з навчальної дисципліни «Англійська мова наукової термінології»

Силабус з навчальної дисципліни «Управління фінансово-економічною безпекою»

Силабус з навчальної дисципліни «Глобальна економіка»

Силабус з навчальної дисципліни «Публікаційна активність та презентація наукових досліджень»

Критерії оцінювання знань здобувачів зі спеціальності 051 – «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії)