Товариство молодих учених

При кафедрі економіки працює студентське наукове товариство. Напрямками роботи СНТ є: дослідження особливостей інноваційної та інвестиційної діяльності промислових підприємств регіону, економічний аналіз, економічна безпека, економіка промисловості.

Протягом останніх років спостерігається не лише збільшення чисельності членів студентського наукового товариства, а й значне підвищення результативності його діяльності, що ілюструють показники таблиці.

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Опубліковано студентами наукових праць

99

76

95

77

86

72

79

Тези доповідей на конференціях

84

67

78

77

86

72

79

Участь студентів у міжнародних конференціях

71

45

62

62

72

58

62

Наукові статті

15

14

18

0

0

0

0

Наукові статті у фахових виданнях

15

12

16

0

0

0

0

Студенти всіх спеціальностей кафедри щороку приймають участь в науково-практичних конференціях різного рівня, в тому числі й таких, що проходять за межами України. У 2008 році у науково-практичних конференціях прийняли участь 72 студенти (11 з них - у міжнародних), у 2009 році - 35 студентів (8 з них - у міжнародних), у 2010 році - 84 студента (71 з них - у міжнародних), у 2011 році - 67 студентів (45 з них - у міжнародних)

Протягом 2007-2012 рр. студенти приймали активну участь у національних та міжнародних творчих конкурсах, конференціях, спортивних змаганнях. Так, у 2007 р. аспіранти кафедри Дворник М.О. та Бала В.В. приймали участь у конкурсі на найкращу наукову роботу з економіки підприємства, присвяченому до 70-річчя Полтавщини, де отримали диплом І ступеня в конкурсі магістерських робіт та диплом ІІІ ступеня в конкурсі авторефератів.

У 2008 7 студентів членів студентського наукового товариства кафедри економіки прийняли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і інновація - 2008». 07-15 жовтня 2008 р., Польща, м. Прземисл.

Аспірант кафедри економіки Бала В.В. у 2008 році прийняв участь в регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект «Україна-3000» під патронатом Катерини Ющенко, в якому посів перше місце. За результатами першого етапу Балу В.В. було запрошено до фінальної частини конкурсу, що проходила у місті Києві.

Студентки магістерської підготовки, члени студентського наукового товариства кафедри економіки Савченко С. П. та Черниченко О.Ю. у 2008 р. прийняли участь у Регіональному турі Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності, в якому посіли перше та друге місце відповідно.

За період 2008-2011 р.р. студентами ОКР «спеціаліст» зроблено 64 доповідей на 4 всеукраїнських та 9 міжнародних науково-практичних конференціях, а студентами ОКР «магістр» зроблено 129 доповідей на 7 всеукраїнських та 30 міжнародних науково-практичних конференціях, а саме:
- VI Всеукраинская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов. г. Симферополь, 2008;
- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 21-22 квітня 2010 року, КДУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
- Всеукраїнська науково-технічна конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». 9-10 квітня 2009 р., КДПУ ім.. М. Остроградського, м. Кременчук;
- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 17-18 квітня 2008 року, КДПУ, м. Кременчук; - Міжнародна науково-практична конференція «Диверсифікація інноваційного розвитку національного господарства в контексті реалізації глобалізацій них процесів», 22-23 квітня 2010 р., КДУ ім.. М. Остроградського, м. Кременчук;
- Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика, Луганський інститут праці та соціальних технологій”, м. Луганськ, 2008;
- ІІ Международная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика», 16-17 апреля 2010 г., г. Воронеж, ВГУ; - ІI Международная научно-практическая конференция «Актуальные достижения европейской науки – 2010», 17.06-25.06.2010, г.София, Болгария;
- 6-а международна научна практична конференція «Бъдещи изследвания», 17-25 февраля 2010, г.София, Болгария;
- VI международна научна практична конференція «Наиновите постижения на европейската наука» 17.06-25.06 2010, г.София, Болгария;
- VI международна научна практична конференция «Honors high school - 2009», 17.11-25.11 2009г. , г.София, Болгария;
- 4-а международна научна практична конференция, «Бъдещето проблемите на световната наука», 17-25 декември 2008, г.София, Болгария;
- IV Міжнародна науково-практична конференція “Наука та інновації – 2008”, м. Пржемишль, 2008.

Студентами спеціальності «Економіка підприємства» ОКР «спеціаліст» опубліковано 16 наукових статей, з яких 14 - у фахових виданнях.

Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях – 8

ПІБ учасника

Тема доповіді

Назва конференції

1

Лозовська О.О. (науковий керівник: Квятковська Л.А.)

Трудовий потенціал підприємства

Materialy VIII Miedzynrodowej naykowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami-2012»/ 07-15 listopada 2011 – Przemysl. Nauka I studia‑2012‑ C. 8-10

2

Лозовик Д.Б., Шелудченко Т.В.

Прогнозування розвитку демографічної ситуації сільської місцевості Полтавської області на 2013-2015 рр.

Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, “Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012”. Volume 9. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – S.8-11

3

Лозовик Д.Б., Таран А.А.

Прогнозування виплат премій на страховому ринку України

Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Archievement of high school», - 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 51-53

4

Лозовик Д.Б., Таран А.А.

Застосування економіко-математичних моделей планування оптимального плану розвитку підприємства

Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd - 2012». - Díl 8. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S.29-30

5

Лозовик Д.Б., Слободяник К.П.

Застосування економіко-математичних методів і моделей в економіці

Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką - 2012» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – S.64-65

Кількість наукових публікацій студентів у 2012 році:

- статей – 3, у співавторстві – 3, в т.ч. у фахових виданнях – 3.
- тез доповідей на конференціях – 59, у співавторстві – 10, самостійних – 49.

Досягнення студентів у регіональних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах

Показники

2009
/ 2010

2010
/ 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

Кількість призових місць, що посіли студенти у олімпіадах та конкурсах

8

9

5

14

на конурсах регіонального рівня

1

2

0

0

на конкурсах державного рівня

7

7

5

14

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності "Економіка підприємства"

ОКР «Магістр»

Зайняте місце або номінація,в якій отримано диплом

Студент

Тема дипломної роботи

Керівник

за найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)

Мироненко Олеся Олександрівна

Формування збутової політики сільськогосподарських підприємств (на прикладі Агрофірми "Троїцька")

Маслак О.І., д.е.н., професор

ОКР «Спеціаліст»

Зайняте місце або номінація,в якій отримано диплом

Студент

Тема дипломної роботи

Керівник

2 місце

Рясенчук Дмитро Олексійович

Антикризове управління підприємствами на засадах превентивного діагностування (на прикладі ПАТ "КВБЗ")

Іщенко С. В.,
ст. Викладач

ОКР "Бакалавр"

Зайняте місце або номінація, в якій отримано диплом

Студент Тема дипломної роботи Керівник
за найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі Самойленко Юлія Валентинівна Економічна оцінка технологічного оновлення підприємств машинобудування (на прикладі ПАТ "КВБЗ")

Гришко Н.Є., к.е.н., доцент

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності "Управління інноваційною діяльністю"

ОКР «Магістр»

Зайняте місце або номінація, в якій отримано диплом Студент Тема дипломної роботи

Керівник

за найкраще формулювання цілісної концепції досліджуваної проблеми

Кам'янович Олег Анатолійович Забезпечення інноваційної активності підприємства на основі менеджменту знань (за матеріалами ТОВ "ТД Дніпробетон") Гришко Н.Є., к.е.н., доцент
2 місце Коломієць Олександр Васильович Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (за матеріалами ПАТ "КрКЗ") Глазунова О. О., к.е.н., ст. викладач
за найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення) Скляренко Анастасія Юріївна Оцінка інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства (за матеріалами ТОВ "Укрпродторгсервіс") Маслак О. І., д.е.н., професор

Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у 2016-2017 н.р.

Назва заходу

ПІБ викладача (викладачів)

ПІБ студента та зайняте місце

Підготовка студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад (ІІ етап), зайняте місце

Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Міжнародна економіка»

Глазунова О.О.

ФАТИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ІІІ-м

Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Маслак О.І.

ГУР’ЄВА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА ІІ-м

Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Інтелектуальна власність»

Гришко Н.Є.

ГУРТ АЛІНА МИХАЙЛІВНА  ІІ-м

Всеукраїнська олімпіада з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» Маслак О.І. ТИМОФЄЄВ ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ ІІІ-м

Підготовка студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робіт (ІІ етап), зайняте місце

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Банківська справа»

Маслак О.І.

ІІІ-є ПОЗНЯК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

Всеукраїнськоий конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Інтелектуальна власність»

Маслак О.І.

ІІІ-є ШИЯН АННА СЕРГІЇВНА

 

Всеукраїнськоий конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент»

Маслак О.І., Глазунова О.О.

ІІІ-є СЕМЕНЮТА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

ЯЩЕНКО ІННА ВІКТОРІВНА

Всеукраїнськоий конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища»

Маслак О.І., Гришко Н.Є.

Воробйова К.О.

І-е ФАТИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, МАКОВСЬКА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

ІІІ-є ШИЯН АННА СЕРГІЇВНА

Всеукраїнськоий конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Державне управління»

Маслак О.І.,

Глазунова О.О.

ІІІ-є МАКОВСЬКА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

Всеукраїнськоий конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв'язків»

Пирогов Д.Л.,

Воробйова Л.Д.

І-е БОРИСЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Всеукраїнськоий конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво»

Маслак О.І., Глазунова О.О.

ІІІ-є АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

РУДИК ЄЛИЗАВЕТИ ЮРІЇВНА

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Математичні методи і моделі в економіці»

Маслак О.І., Гришко Н.Є.

ІІІ-є ФАТИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

 

Підготовка студентів-переможців інших (у тому числі творчих) конкурсів рівня області, держави, зайняте місце

конкурс студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» Полтавської обласної ради

Лозовик Д.Б.

ФАТИЧ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ІІІ-м

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства», ОС «Спеціаліст»

Іщенко С.В.

РЯСЕНЧУК ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ ІІ-м

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», ОС «Магістр»

Глазунова О.О.

КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ІІ-м