Третій (освітньо-науковий) рівень (PhD) зі спеціальності 051 Економіка ОНП Економіка

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2016)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2016) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2017)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2017) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2018)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2018) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2019)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2019) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2020) ПРОЄКТ
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2020)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2020)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2020)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2020) 

Критерії оцінювання знань здобувачів зі спеціальності 051 – «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії)

Методичне забезпечення