Третій (освітньо-науковий) рівень (PhD) зі спеціальності 051 Економіка ОНП Економіка

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2016)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2016)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2016) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2017)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2017)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2017) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2018)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2018)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2018)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2019)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 1 (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 2 (2019)
РЕЦЕНЗІЯ 3 (2019)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2020)
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (2020) ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2020) ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА (2020)

Критерії оцінювання знань здобувачів зі спеціальності 051 – «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії)

Методичне забезпечення

Кадрове забезпечення

Відкриті заняття та взаємовідвідування

Громадське обговорення

Протоколи засідання робочої групи ОНП

Листи-рекомендації здобувачів ОНП